Autor: Rijad Ibričić

Javni oglasi

JAVNI OGLAS

Na osnovu člana 65. Statuta ŠPD “Unsko-sanske šume “d.o.o. Bosanska Krupa, člana 20a stav(1) i (2) Zakona o radu FBiH („Službene novine FBiH“ broj:26/16 i 89/18), člana 13. Pravilnika o radu ŠPD “Unsko-sanske šume“ d.o.o.

Novosti

Prezentacija novog pravilnika o radu

Dana 26.06.2024. godine u prostorijama Radničkog doma Lanište u Ključu je održana prezentacija vrednovanja koeficijenata u postupku donošenja novog Pravilnika o radu ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa sa organizacijom i sistematizacijom radnih mjesta, te

Nekategorisano

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

Na osnovu člana 65. Statuta ŠPD “Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa člana 20a. stav (1) i (2) Zakona o radu FBiH („Službene novine FBiH“ broj: 26/16 i 89/18,44/22), člana 13. Pravilnika o radu ŠPD “Unsko-sanske

Nekategorisano

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

Na osnovu člana 65. Statuta ŠPD “Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa člana 20a. stav (1) i (2) Zakona o radu FBiH („Službene novine FBiH“ broj: 26/16 i 89/18,44/22), člana 13. Pravilnika o radu ŠPD “Unsko-sanske

Nekategorisano

Obavijest

U skladu sa članom 52. stav (7) Zakona o javnim nabavkama BiH (39/14 i 59/22) ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o. Bosanska Krupa na osnovu izjava svojih predstavnika, obavještava da ne postoje subjekti s kojima je predstavnik

Nekategorisano

Svjetski dan obnovljivih izvora energije

Svjetski dan obnovljivih izvora energije obilježava se svake godine 26. aprila , na dan černobilske nuklearne katastrofe koja se dogodila 1986., s ciljem da se osvijesti potreba za istraživanjem i primjenom obnovljivih izvora energije – vjetra,

Javni oglasiNovosti

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME

Na osnovu člana 65.Statuta ŠPD“Unsko-sanske šume“d.o.o. Bosanska Krupa,člana 20a stav (1) i (2) Zakona o radu FBiH („Službene novine FBiH“ broj:26/16 i 89/18),člana 13. Pravilnika o radu ŠPD “Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa i Odluke

Novosti

Obilježavanje Svjetskog dana šuma

U jednom danu zasađeno nevjerovatnih 42.500 sadnica Svjetski dan  šuma u svijetu se obilježava 21. marta, na prvi dan proljeća, s ciljem da se ukaže na njihov ogroman značaj i potrebu njihovog očuvanja. Bosna i

Novosti

Implementacija sistema za praćenje radnog vremena

U svrhu što racionalnijeg korištenja radnog vremena zaposlenika i vođenja tačne i evidencije o prisustvu radnika na poslu, Uprava ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa,  uspješno je  implementirala Sistem evidencije radnog vremena na ulazu u

Novosti

Svi na pošumljavanje!

U petak 15. marta 2024. godine u prostorijama Direkcije Šumsko-privrednog društva “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa u Bihaću, održana je treća redovna sjednica Stručnog kolegija. Glavnina sjednice protekla je u razmatranju Izvještaja šumsko uzgojnih radova