Bespravne sječe uzimaju maha

Napisano od strane

Bespravne sječe uzimaju maha
Bespravne sječe i uništavanje državnih šum u posljednje vrijeme poprimaju zabrinjavajuće razmjere. Slaba i oskudna opremljenost Kantonalne uprave za šumarstvo ljudstvom i materijalno-tehničkim sredstvima, uveliko pogoduju ovom problemu. U prvih pet mjeseci ove godine , na području kojim gospodari ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o Bosanska Krupa, evidentirano je oko 7500 posječenih stabala sa ukupnom drvnom masom od oko 3 000 metara kubnih.
Bespravne sječe i uništavanje državnih šum u posljednje vrijeme poprimaju zabrinjavajuće razmjere. Slaba i oskudna opremljenost Kantonalne uprave za šumarstvo ljudstvom i materijalno-tehničkim sredstvima, uveliko pogoduju ovom problemu. U prvih pet mjeseci ove godine , na području kojim gospodari ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o Bosanska Krupa, evidentirano je oko 7500 posječenih stabala sa ukupnom drvnom masom od oko 3 000 metara kubnih.

Primjer bezobzirnog uništavanja državnih šuma našli smo na području Vilenjače u općini Cazin, tačnije u odjelima 70. i 71. Gospodarske jedinice „Gomila“ , gdje su prije dva mjeseca nepoznati počinioci posjekli i otuđili 150 stabala pretežno hrasta i kestena sa drvnom masom od oko 100 m3. Skoro sva bespravno posječena stabla u ovim odjelima bila su doznačena i njihova sječa trebala je biti realizovana tokom ove godine. Četveročlana komisija imenovana od strane direktora ŠPD-a od 26 – 28. maja 2010. godine, vršila je pregled ovih odjela i sačinila zapisnik o stanju u njima nakon čega će se Uprava ŠPD-a odrediti po pitanju daljih aktivnosti na ovom slučaju.

Vrijedi napomenuti da su štete koje svakodnevno trpi ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o Bosanska Krupa, usljed nezakoniti radnji, zaista jako velike i trebale bi da alarmiraju nadležne institucije, prije svega Vladu i resorno ministarstvo, da hitno poduzmu potrebne mjere kako bi državne šume sačuvali od totalne devastacije.

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.