Javni oglasi

Javni oglasiNovosti

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME

Na osnovu člana 65.Statuta ŠPD“Unsko-sanske šume“d.o.o. Bosanska Krupa,člana 20a stav (1) i (2) Zakona o radu FBiH („Službene novine FBiH“ broj:26/16 i 89/18),člana 13. Pravilnika o radu ŠPD “Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa i Odluke