Do kraja godine izvršiti sve planirane šumsko-uzgojne radove

Napisano od strane

          U utorak 14. novembra 2017. godine u prostorijama Direkcije u Bosanskoj Krupi održana je jedanaesta redovna sjednica Stručnog kolegija Šumsko-privrednog društva  “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa. Raspravljalo se o izvršenju ranije donesenih zaključaka kolegija, izvršenju proizvodnje za  za oktobar  i period  januar –oktobar 2017. godine, te o realizaciji protokola o primopredaji nadležnosti i poslova čuvarske službe. ÄŒlanovi Stručnog kolegija primili su na znanje i Informaciju o certificiranju u ŠPD-u. 

       Nakon što su razmotrili sve tačke dnevnog reda, članovi stručnog kolegija donijeli su i nekoliko zaključaka. Tako je svim nosiocima aktivnosti po ranije donesenim zaključcima Stručnog kolegija ŠPD-a, naloženo da u što kraćem vremenskom periodu realizuju zaključke koji nisu izvršeni.  U cilju pravovremene i uspješne realizacije Plana rada i poslovanja ŠPD-a, data je obaveza upravnicima podružnica/Pogona da poduzmu sve neophodne mjere i aktivnosti kako bi do kraja tekuće godine u potpunosti izvršili planirane  šumsko-uzgojne radove.

 

Kako bi se obezbijedio kontinuitet proizvodnje, a posebno otpreme drvnih sortimenata,  upravnicima podružnica/Pogona i rukovodiocu Sektora iskorištavanja šuma naloženo je  da u saradnji sa upravnikom Podružnice “Građenje, mehanizacija i održavanje” Bosanski Petrovac  pripreme Plan zimskog održavanja puteva za naredni period i isti dostave Upravi ŠPD-a na razmatranje. S obzirom da ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa naročitu pažnju posvećuje konstantnom educiranju  zaposlenika, data je obaveza  svim nosiocima aktivnosti koji nisu realizirali  Plan obuke zaposlenika prema Planu rada i poslovanja za 2017. godinu, da isti realizuju do kraja  2017. godine.

 

 ÄŒlanovi Stručnog kolegija sugerisali su da se održavanje obuke realizuje u vrijeme kada su zbog čestih padavina smanjene  aktivnosti na terenu.  Kako bi se na uredno i na vrijeme izvršile obaveze prema kupcima drvnih sortimenata, upravnicima podružnica/Pogona data je obaveza da  Službi za komercijalne poslove ŠPD-a dostave podatke o očekivanoj proizvodnji lišćarskog ogrjeva u dugom, četinarske celuloze u dugom i cjepane celuloze,  radi izvršavanja obaveze isporuke šumskih drvnih sortimenata prema potpisanim ugovorima do kraja 2017. godine.

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.