Do kraja novembra isporuka preostalih količina ogrijevnog drveta
(saopćenje za javnost)

Napisano od strane

Do kraja novembra isporuka preostalih količina ogrijevnog drveta <br /> (saopćenje za javnost)” />ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa je sa udruženjima penzionera, RVI i porodica šehida i poginulih boraca tokom februara i marta 2008. godine zaključilo ugovore za isporuku 36.374 m3 ogrijevnog drveta sa odgođenim plaćanjem u 8 rata, bez kamata i rokom isporuke 31.10.2008. godine.<br />
	Do 31.10.2008. godine je isporučeno 27.133 m3 (75%). Do prekoračenja roka je došlo zbog nepredviđenih okolnosti.<br />
ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa je sa udruženjima penzionera, RVI i porodica šehida i poginulih boraca tokom februara i marta 2008. godine zaključilo ugovore za isporuku 36.374 m3 ogrijevnog drveta sa odgođenim plaćanjem u 8 rata, bez kamata i rokom isporuke 31.10.2008. godine.<br />
	Do 31.10.2008. godine je isporučeno 27.133 m3 (75%). Do prekoračenja roka je došlo zbog nepredviđenih okolnosti. </p>
<p>ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa nije moglo predvidjeti zastoj u sječi bukovih trupaca u periodu juli – septembar 2008. godine do koga je došlo jer poslovni partneri ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa- drvoprerađivači, nezadovoljni promjenom cijena, nisu preuzimali bukove trupce a što je široj javnosti već poznato. Podsjećanja radi, ogrijevno drvo je nusproizvod u sječi bukovih trupaca.</p>
<p>Iako je dalja saradnja sa drvoprerađivačima nastavljena, novi problem je ograničeni kapacitet samarice koja vrši iznos ogrijevnog drveta. Ograničeni kapacitet samarice nije mogao pratiti sječu zaostatka i redovnih količina tako da ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa trenutno raspolaže sa većim količinama usječenog ogrijeva u šumi nego što su ugovorene količine.<br />
U ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa su u toku aktivnosti kako bi se preostale ugovorene količine isporučile do kraja novembra 2008. godine a najkasnije do 15.12.2008. godine.</p>
<p>Nadamo se da će ova udruženja imati razumijevanja jer ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa nije mijenjalo cijene ogrijevnog drveta od oktobra 2007. godine, ugovorilo je prodaju bez kamata i na rate, a na insistiranje udruženja prihvatilo isporučiti veće količine od ugovorenih u 2007. godini.<br />
ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa iskreno žali zbog produženja roka isporuke, jer se radi o najosjetljivijoj populaciji građana.</p>
            
                        
            <div class=

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.