Imenovani novi članovi Uprave Š PD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa

Napisano od strane

U petak 26.juna 2015. godine u Bosanskoj Krupi održana je sjednica Nadzornog odbora ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa. Veći dio sjednice posvećen je izboru i imenovanju članova Uprave/izvršnih direktora ŠPD-a. 

Većinom glasova „Za“ Nadzorni odbor ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa donio je odluku o razrješenju dva člana Uprave ŠPD-a: Emire Ćehajić- izvršnog direktora za oblast ekonomije i Mensura Islamovića, izvršnog direktora za oblast prava.

  Istom odlukom Nadzorni odbor imenovao je Amelu Redžić iz Bihaća za vršioca dužnosti izvršnog direktora za oblast šumarstva i Enesa Durakovića iz Cazina za vršioca dužnosti izvršnog direktora za oblast ekonomije.  Vršioci dužnosti izvršnih direktora obavljaće dužnost do završetka redovne konkursne procedure za imenovanje na navedene pozicije a najviše do 90 dana.

Odluka o razrješenju starih i imenovanju novih članova Uprave ŠPD-a postala je pravosnažna s obzirom da je istu potvrdila Skupština ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa na  sjednici održanoj 29. juna u Cazinu.

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.