Ispratili radnog kolegu na novo radno mjesto

Napisano od strane

 U četvrtak 02.marta 2017. godine zaposlenici Direkcije ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa ispratili su svog dugogodišnjeg radnog kolegu Mensura Islamovića, na novo radno mjesto u općini Prijedor gdje će,  u narednom periodu,  raditi poslove načelnika Odjeljenja za opštu upravu u Gradskoj upravi Grada Prijedora. Mensur Islamović zaposlen je u Unsko-sanskim šumama od njihovog formiranja, a prije toga radio je u  Šumskom preduzeću „Šumarstvo Sana“ iz Sanskog Mosta, gdje je zasnovao radni odnos 28.09.1998. godine.

U ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa Islamović je bio angažovan na poslovima  rukovodioca Službe za imovinsko-pravne poslove, rukovodioca Sektora pravnih poslova i izvršnog direktora za oblast prava, koju dužnost je obnašao u periodu 2007-2015. godina.    Mensur Islamović rođen je u Donjoj Ljubiji u općini Prijedor. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Osijeku 1982. godine a magistrirao na Panevropskom Univerzitetu „Apeiron“ u Banja Luci 2015. godine. Pravosudni ispit položio je 2004. godine.  

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.