Izmjena i dopuna javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora – predsjednika Uprave i izvršnih direktora

Napisano od strane

Na osnovu člana 8. i člana 9. stav (1) Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH i člana
43. 54. i 62. Statuta ŠPD “Unsko – sanske šume” d.o.o. Bosanska Krupa, Nadzorni odbor ŠPD “Unsko – sanske šume” d.o.o.
Bosanska Krupa raspisuje Izmjenu i dopunu javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora – predsjednika Uprave i izvršnih direktora koju možete preuzeti ovdje.

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.