Izvršena kontrola provedbe FSC certifikata u Unsko-sanskim šumama

Napisano od strane

Svake godine sve bolji rezultati
     
E
ksperti međunarodne certifikatorske kuće SGS »Slovakia» iz Slovačke boravili su u Unsko-sanskom kantonu od 9-og do 11-og aprila ove godine kojom prilikom su  izvršili kontrolu provedbe FSC standarda na području kojim državnim šuma gospodari ŠPD «Unsko-sanske šume» d.o.o. Bosanska Krupa.  Šumsko-privredno društvo “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa  je prvo preduzeće u Federaciji BiH koje je dobilo prestižni FSC certifikat za cjelokupno područje kojim gospodari još 2010. godine. FSC Certifikat koji izdaje Međunarodno vijeće za nadzor nad šumama je svojevrsna potvrda da se ovim prirodnim bogatstvom gospodari u skladu sa strogim ekološkim, socijalnim i ekonomskim standardima. Kontrolu certificiranja izvršili su Bojan Đurić kao kao vođa tima i Stevan Stančić kao  certifikator. 

Kontroli provedbe FSC certifikata u Unsko-sanskim šuma prisustvovao je i Kenan Solaković student Šumarskog fakulteta u Sarajevu.

Ovo je drugi certifikacijski ciklus, što znači da je ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa već više od osam godina uključen u proces certificiranja. Eksperti certifikacijske kuće SGS iz Slovačke u srijedu 10-og aprila 2019. godine nakon sastanka sa izvršnim direktorom za oblast šumarstva i upravnikom  Podružnice “Šumarija” Sanski Most , izvršili su uvid u dokumentaciju i obišli radilišta ŠPD-a u rejonu Korčanice i Stanića brda. Obilazeći radilišta i razgovarajući sa radnicima, certifikatori su posebnu pažnju posvetili kontroli korištenja zaštitne opreme kod terenskih radnika kao i sam proces proizvodnje šumskih drvnih sortimenata. Drugi dan svoje posjete, u četvrtak 11-og aprila 2019. godine, predstavnici certifikacijske kuće SGS Slovakia proveli su na području  Podružnice “Šumarija” Bihać gdje su posjetili radilište Hrgar i obišli neke odjele u rejonu Klokota kako bi izvršili kontrolu zaštićenosti i monitoring praćenja zaštićenosti šuma visoke zaštitne vrijednosti. Nakon uvida u stanje na terenu certifikatori su održali i završni sastanak sa predstavnicima Uprave i upravnicima ŠPD-a na kojem su saopštili rezultate nadzora.

„I ovaj put vidjeli smo lijepe i zdrave šume kao i stručnost i korektan odnos prema šumama kako od strane zaposlenih u ŠPD-u, tako i od strane izvođača radova. Ovaj put nismo našli nijednu neusaglašenost niti korektivnu mjeru. Zadovoljani smo načinom na koji gospodarite šumama, kao i činjenicom da iz godine u godinu postajete sve bolji i ja vam čestitam na tome!“ Izjavio je Bojan Đurić – vođa tima ta certificiranje certifikacijske kuće SGS Slovakia.

FSC certifikat donosi određenu korist i drvoprerađivačima koji kupuju sirovinu od Unsko-sanskih šuma , iz razloga što im omogućuje da svoje proizvode lakše plasiraju na inostrana tržišta, s obzirom da se u zemlje Evropske unije mogu izvoziti samo proizvodi izrađeni od certificiranog drveta.  

Kakav značaj za “Unsko-sanske šume” ima FSC certifikat, pitali smo Sabahudina Solakovića,  vođu Tima za certificiranje u ŠPD-u koji je izjavio da su za dobivanje FSC certifikata potrebne  godine rada i napora i koliko god je teško doći do ovog važnog dokumanta i priznanja, još je teže isti očuvati i zadržati. „Mi smo uspjeli unaprijediti naš način gospodarenja šumama i zadržati ovaj prestižni certifikat, zbog čega smo veoma zadovoljni i ponosni“ izjavbio je Solaković.

Posjedovanje FSC certifikata značajno je za Unsko-sanske šume, jer ovo preduzeće svrstava u red najnaprednijih preduzeća šumarstva u Evropi. Ovaj certifikat pruža priliku i drvoprerađivačima koji kupuju sirovinu od Unsko-sanskih šuma, da svoje proizvode lakše plasiraju na strana tržišta. FSC certifikat ujedno predstavlja i garanciju da će šume kao neprocjenjivo prirodno blago Unsko-sanskog kantona biti sačuvane za buduće generacije.

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.