Izvršena kontrola provedbe FSC® standarda u Š PD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa

Napisano od strane

ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa i dalje vlasnik prestižnog FSC certifikata

 

Eksperti međunarodne certifikatorske kuće SGS »Košice» iz Slovačke boravili su u Unsko-sanskom kantonu 29. i 30. marta ove godine gdje su izvršili kontrolu provedbe FSC standarda na području kojim državnim šuma gospodari ŠPD «Unsko-sanske šume» d.o.o. Bosanska Krupa. Radi se o trećoj kontroli trećeg ciklusa certificiranja. FSC Certifikat koji izdaje Međunarodno vijeće za nadzor nad šumama je svojevrsna potvrda da se šumama gospodari u skladu sa strogim ekološkim, socijalnim i ekonomskim standardima. Kontrolu certificiranja izvršili su Milan Toth kao glavni procjenitelj i Milan Stojković kao lokalni ekspert.

U srijedu 29.03.2023. godine certifikatori su izvršili kontrolu u Pogonu gospodarenja za općinu Bosanska Krupa gdje su, nakon uvida u dokumentaciju a potom izvršili pregled nekoliko odjela nakon završene sječe i odjela u kojime se trenutno izvode radovi sječe, izvoza i iznosa šumskih drvnih sortimenata. Ovaj pregled izvršen je na području gospodarskih jedinica „Grmeč-Jasenica“ i „Risovac-Krupa“.  Osim kontrole odjela, procjenitelji su obišli i Sektor za ekologiju i zaštitne šume. Drugog dana svoje posjete Unsko-sanskim šumama certifikatori su izvršili pregled dokumentacije u Podružnici “Šumarija” Ključ, nakon čega su upriličili obilazak terena u Gospodarskoj jedinici „Šiša-Palež“. Ovom prilikom izvršili su pregled odjela u kojima je vršena doznaka stabala, te odjela u kojima je izvršena primopredaja nakon završenenih radova sječe, izvoza i iznosa šumskih drvnih sortimenata.

Na završnom sastanku certifikatora i prestavnika ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa glavni procjenitelj Milan Toth izjavio je, da su prilikom svog boravka na području Unsko-sanskog kantona, imali priliku vidjeti dobru organizaciju rada u preduzeću kao i lijepe i zdrave šume, što je dokaz da se da je gospodarenje ovim značajnim prirodnim resurskom društveno korisno, ekonomski opravdano i ekološki prihvatljivo. „Prilikom svakog kontrolnog nadzora u Unsko-sanskim šumama, kontrolišemo poštivanje i primjenu zakona, prava radnika, saradnju sa lokalnim zajednicama i u najmanje dvije ‘Šumarije’ izlazimo na teren i provjeravamo stanje na radilištima i u šumama. Provjeravamo prisutne štete, održavanje puteva i vlaka, da li radnici imaju zaštitnu opremu, da li im je obezbijeđena sigurnost na poslu, provjeravamo da li su adekvatno zaštićeni izvori i vodotoci i još mnogo toga, zavisno od mjesta u kom vršimo kontrolu.“ Izjavio je glavni procjenitelj Milan Toth.
 

Stručnosti i marljivosti naših šumara, koji se kontinuirano provodio decenijama omogućili su da ŠPD, prvi u Federaciji Bosne i Hercegovine, postane vlasnik prestižnog FSC certifikata za cjelokupno područje kojim gospodari državnim šumama još 2010. godine. Posjedovanje FSC certifikata značajno je za Unsko-sanske šume, jer ovo preduzeće svrstava u red najnaprednijih preduzeća šumarstva u Evropi. Ovaj certifikat pruža priliku i drvoprerađivačima koji kupuju sirovinu od Unsko-sanskih šuma, da svoje proizvode lakše plasiraju na tržišta Evropske unije u čije zemlje se mogu izvoziti samo proizvodi izrađeni od certificiranog drveta.  
  

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.