431 Unsko - sanske šume d.o.o. Bosanska Krupa

Javne nabavke


021-95-1-23 LOT-„Usluge sječe, izvoza i iznosa drvnih sortimenata odjelu 117, GJ „Risovac - Bihać“, Podružnica „Šumarija“ Bihać“


021-68-1-23 LOT-1 „Usluge sječe, izvoza i iznosa drvnih sortimenata u odjelima: 78 TZ I i 78 TZ II, GJ „Grmeč -Jasenica“ Podružnica / Pogon gospodarenja za općinu Bos. Krupa


021-67-1-23 LOT-„Usluge sječe, izvoza i iznosa drvnih sortimenata u odjelu 74, GJ „Plješevica“, Podružnica „Šumarija“ Bihać“


021-66-1-23 LOT-„Usluge sječe, izvoza i iznosa drvnih sortimenata u odjelu 51, GJ „Risovac - Krupa, Podružnica/ Šumarija Bihać


021-65-1-23 LOT-1„Usluge sječe, izvoza i iznosa drvnih sortimenata u odjelu 32, GJ„Osječnica – Drvar“, Podružnica „Šumarija“ Bihać“


021-64-1-22 LOT-„Usluge sječe, izvoza i iznosa drvnih sortimenata odjelu 27, GJ „Osječnica-Kulen Vakuf“, Podružnica „Šumarija“ Bihać“


Logo Unsko - sanske šume ŠPD "Unsko - sanske šume"
Radnička bb, 77240 Bos. Krupa
T: + 387 (0)37 476 901
F: + 387 (0)37 476 929
[email protected]
Cjenovnik

Licitacije / Nabavke


Rječnik šumarskih pojmova
Procedura pravedne
kompezacije

Logo Unsko - sanske šume ŠPD "Unsko - sanske šume"
Radnička bb, 77280 Bos. Krupa
T: + 387 (0)37 476 901
F: + 387 (0)37 476 929
[email protected]
FSC logo


©Sva prava zadržana 2015 - ŠPD Unsko - sanske šume d.o.o. Bosanska Krupa