Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

Napisano od strane

Na osnovu člana 65. Statuta ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o. Bosanska Krupa, člana 20a stav (1) i (2) Zakona o radu FBiH (“Službene novine FBiH broj 26/16 i 89/18”) člana 13. Pravilnika o radu ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o. Bosanska Krupa i Odluke o raspisivanju javnog oglasa broj:021-176-127 od 22.11.2019. godine, ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o. Bosanska krupa raspisuje: JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme koji možete preuzeti ovdje!
NULL

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.