Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

Napisano od strane

Na osnovu člana 2. Odluke o izmjenama i dopunama Statuta člana 65. Statuta ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o. Bosanska Krupa, člana 20a stav (1) i (2) Zakona o radu FBiH (“Službene novine FBiH” broj: 26/16 i 89/18), člana 13. Pravilnika o radu ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o. Bosanska Krupa i Odluke o raspisivanju javnog oglasa broj: 021-1534-1/21 od 26.05.2021. godine, ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o. Bosanska Krupa raspisuje Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto SEKRETAR ŠPD “Unsko – sanske šume” d.o.o. Bosanska Krupa – 1 (jedan) izvršilac koji možete u potpunosti preuzeti ovdje.
klik smrtovnice bljesak

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.