Loši vremenski uslovi ometaju proizvodnju drvnih sortimenata

Napisano od strane

Loši vremenski uslovi ometaju proizvodnju drvnih sortimenataProizvodnja šumskih drvnih sortimenata u ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o Bosanska Krupa, posljednjih mjesec dana, odvijala se usporeno i otežano zbog loših vremenskih uvjeta. Naravno, to se dijelom odrazilo i na cjelokupnu proizvodnju drvnih sortimenata za period januar-novembar 2008. godine. Blagi zaostatak u proizvodnji nastao je i kao posljedica otežanog plasmana drvnih sortimenata lišćara na tržište.
Proizvodnja šumskih drvnih sortimenata u ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o Bosanska Krupa, posljednjih mjesec dana, odvijala se usporeno i otežano zbog loših vremenskih uvjeta. Naravno, to se dijelom odrazilo i na cjelokupnu proizvodnju drvnih sortimenata za period januar-novembar 2008. godine. Blagi zaostatak u proizvodnji nastao je i kao posljedica otežanog plasmana drvnih sortimenata lišćara na tržište.

Faza sječe drvnih sortimenata na nivou Preduzeća realizovana je sa 96% , što znači da je od planirane količine u iznosu od 416.150 m3 posječeno 398.346 kubika.

Izvoz i iznos drveta izvršen je u nešto slabijem procentu koji iznosi 91%. Od planirane količine u iznosu od 416.150 kubika realizovano je 377.493 m3.
Faza otpreme izvršena je sa 92% što znači da je od planiranih 416.150 kubika otpremljeno 381.911 kubika.

Ovakvo izvršenje otpreme svih drvnih sortimanata odrazilo se i na stanje zaliha na međustovarištima koje trenutno iznose 35.024 m3 od čega četinara 14.271 m3 i lišćara 20.753 m3. Isporuka ogrijevnog drveta skoro u potpunosti je realizovana. Preostala manja količina ogrijeva za građane bit će isporučena do kraja 2008. godine.

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.