Organizirana višednevna terenska nastava za učenike šumarske struke msš “bosanski petrovac”

Napisano od strane

U cilju unaprijeđenja već ranije ostvarene saradnje ŠPD-a “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa sa lokalnom zajednicom i MSŠ „Bosanski Petrovac“ kao jednom od interesnih grupa, Podružnica „Šumarija“ Bosanski Petrovac je organizirala višednevnu terensku nastavu za učenike drugog i trećeg razreda šumarske struke. Nastava je počela sredinom marta 2024. godine i još uvijek traje. Cilj ove edukacije je da se buduće generacije šumara teoretski i praktično upoznaju sa radom u šumarstvu.

U dogovoru sa direktorom MSŠ „Bosanski Petrovac“ Nedretom Delićem i profesorima stručnih predmeta Mirsadom Jaganjcom i Milankom Stojakovićem, magistri šumarstva Sektora pripreme proizvodnje u „Šumariji“ Bosanski Petrovac Amel Pašić i Kenad Ferizović, napravili su plan samog odvijanja radova u šumarstvu koje su provodili na terenu u skladu sa svojim redovnim obavezama i raspoloživim prevoznim sredstvima.

Učenicima su prezentirane planirane aktivnosti u kancelariji i terenu, a imali su priliku upoznati se sa osnovnim vrstama drveća, orijentacijom i kretanjem na terenu, čitanjem topografskih karata, bolestima i štetnicima koji napadaju stabla. Upoznali su se još sa obilježavanjem vlaka i lagera, sa raspoznavanjem i načinom obilježavanja granica na terenu, načinom doznake stabala, taksacionih snimanja i otpreme drveta. U narednim danima, planirano je da učenici posjete Podružnicu „Rasadnik“ u Cazinu i upotpune svoja znanja o rasadničkoj proizvodnji te još nekim terenskim aktivnostima. Učenici će imati priliku upoznati se sa ručnom i strojnom sječom stabala na terenu te primkom, izvozom, krojenjem i klasiranjem šumskih drvnih sortimenata. Pored angažmana uposlenika Podružnice „Šumarija“ Bosanski Petrovac, za date aktivnosti angažovan je i Sektor za uređivanje šuma i Podružnica “Rasadnik” Cazin.

Zadnja izmjena: 22. 04. 2024.