Osigurati isporuku raspoloŠ¾ivih i dostupnih drvnih sortimenata

Napisano od strane

             U petak 18. januara 2019. godine, u prostorijama Direkcije , održana je prva ovogodišnja sjednica Stručnog kolegija ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa. Prisutni članovi osvrnuli su se na realizaciju zaključaka sa prethodne sjednice Stručnog kolegija, a detaljno su razmotrili i Izvještaj proizvodnje za decembar 2018.godine i period januar – decembar 2018. godine.  Nakon što su pažljivo  razmotrili ove tačke dnevnog reda, članovi stručnog kolegija, u cilju uspješnog poslovanja preduzeća u narednom periodu,  donijeli su i nekoliko zaključaka. Kako bi se spriječilo propadanje drvnih sortimenata i njihovo bespotrebno gomilanje na lagerima,  te istovremeno omogućila i njihova isporuka kupcima, Služba za komercijalne poslove ŠPD-a zadužena je da obezbijedi neophodne dispozicije za raspoložive i dostupne sortimente na trenutnom stanju zaliha u ovom periodu, uz naglašenu potrebu Podružnica “Šumarija” Bihać i Bosanski Petrovac za četinarskim sortimentima i Podružnice “Šumarija” Sanski Most za lišćarskim  sortimentima.

 U cilju prevazilaženja mogućih problema u vezi sa angažmanom izvođača radova u ŠPD-u, upravnicima podružnica/Pogona naloženo je da, počev od ponedjeljka 21.01.2019. godine, a uz konsultacije sa izvršnim direktorom za oblast šumarstva,  organizuju sastanke sa svim izvođačima radova – vršiocima usluga sječe, izvoza i iznosa šumskih drvnih sortimenata angažovanim u ŠPD-u.    

 Kako bi se u narednom periodu nastavilo sa započetim aktivnostima na izgradnji šumske infrastrukture, data je obaveza  Sektoru pripreme proizvodnje i Podružnici “Šumarija” Sanski Most da hitno pripreme  trasu šumskog puta, kako bi Podružnica “Građenje, mehanizacija i održavanje” Bosanski Petrovac nastavila sa izgradnjom šumskog kamionskog puta “Korjenovo”.

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.