Otpočeti sa izgradnjom kamionskog puta „Radićke uvale – Turska voda“ u Pogonu gospodarenja za općinu Bosanska Krupa

Napisano od strane

U utorak 12.januara ove godine u Bosanskoj krupi održana je prva redovna sjednica Stručnog kolegija  ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o. Bosanska Krupa. Raspravljalo se o Realizaciji  zaključaka sa prethodne sjednice Stručnog kolegija, kao i o Izvještaju proizvodnje za decembar i period januar- decembar 2015. godine. ÄŒlanovi kolegija upoznati su i sa informacijom  o certificiranju u ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o. Bosanska Krupa.

 Razmatrajući Izvještaj o izvršenju proizvodnje konstatovano je da je sječa drvnih sortimanata u 2015. godini realizovana sa 361.885 metara kubnih što čini 89 % od planirane količine. Faza izvoza drvnih sortimenata realizovana je sa 359.645 metara kubnih ili 89% , dok je faza otpreme realizovana sa 374.741 kubik što čini 92 % od planirane količine. Zalihe drvnih sortimenata na šuma-panju krajem 2015. godine iznosile su 21.418 m3, dok su zalihe svih drvnih sortimenata na međustovarištu iznosila 12.266 m3.

Kako bi se pravovremeno pristupilo doznaci i realizaciji sječe izvoza i iznosa drvnih sortimenata u odjelima 61,64 i 65 Gospodarske jedinice „Risovac-Krupa“,  zadužen je upravnik Podružnice “Građenje, mehanizacija i održavanje” Bosanski Petrovac da, nakon završetka kompletne procedure pribavljanja dokumentacije, otpočne sa izgradnjom  šumskog kamionskog puta Radićke uvale – Turska voda u ukupnoj dužini 2,68 kilometara.

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.