Penzioneri zadovoljni kvalitetom, dinamikom i načinom isporuke ogrjevnog drveta

Napisano od strane

U četvrtak 21. novembra 2019. godine u prostorijama Direkcije ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa održan je sastanak članova Uprave ŠPD-a i predstavnika Udruženja građana penzionera iz svih općina Unsko-asnkog kantona. Sastanku je prisustvovao i Terzić Mirsad, predsjednik Saveza penzionera USK-a. Razgovaralo se o isporuci ogrjeva penzionerima u 2019. godini, te o zaključenju ugovora o isporuci ogrjeva za 2020. godinu. Predstavnici penzionera izrazili su zadovoljstvo kvalitetom i količinom drvnih sortimenata koji su im isporučeni u ovoj godini od strane Unsko-sanskih šuma.  U 2019. godini ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa obavezalo se da će isporučiti 24. 619 m3 ogrjeva za Udruženja građana penzionera i udruženja Ratnih vojnih invalida, porodica šehida i poginulih boraca.  Dogovorene količine uredno su isporučene tokom oktobra ove godine. 

U okviru ove, isporučene su i dodatne količine  od 1400 m3 ogrjevnog drveta.  Predstavnici Udruženja građana penzionera, tražili su da im se i u 2020. godini omogući kupovina ogrjevnog drveta na osam jednakih mjesečnih rata. Imajući u vidu da većina penzionera USK-a prima izrazito male penzije, koje nisu dovoljne za njihove svakodnevne potrebe, Uprava ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa odlučila je da, kao i prethodnih godine, penzionerima iziđe u susret i omogući im kupovinu ogrjeva na rate u skladu sa Cjenovnikom o prodaji roba i usluga ŠPD-a.  

Za 2020. godinu za potrebe penzionera bit će određena količina od 40.000 prostornih metara ogrjevnog drveta ili 28.000 m3 po cijenama koje će biti utvrđene Cjenovnikom o prodaji roba i usluga ŠPD-a za 2020. godinu. Dogovoreno je da rok isporuke ogrjevnog drveta penzionerima za narednu godinu bude do 15. novembra 2020. godine.  U cilju spriječavanja mogućih zloupotreba, dogovoreno je da se isključi mogućnost isporuke ogrijevnog drveta na druge adrese korisnika, od onih koje su ranije dostavljene. Isključena je i mogućnost naknadnog dostavljanja imena novih korisnika umjesto onih koji umru ili odustanu od kupovine ogrjeva.   

 

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.