Plan proizvodnje za 2011. godinu realizovan u cjelosti

Napisano od strane

Plan proizvodnje za 2011. godinu realizovan u cjelostiZahvaljujujući kvalitetno utvrđenom Planu rada , proizvodnja šumskih drvnih sortimenata u ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa tokom 2011. godine odvijala se veoma uspješno u svim fazama rada, a zabilježen je i znatan prebačaj.

Sječa drvnih sortimenata za period januar-decembar 2011. godine na nivou ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa, realizovana je sa 104%. Od planiranih 369.236 m3 usječeno je 383.186 m3 svih drvnih sortimenata. Posječena masa, veća je za 13.950 m3 od planirane mase, a u odnosu na posječenu masu u 2010. godini veća je za 34.839 m3.
Zahvaljujujući kvalitetno utvrđenom Planu rada , proizvodnja šumskih drvnih sortimenata u ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa tokom 2011. godine odvijala se veoma uspješno u svim fazama rada, a zabilježen je i znatan prebačaj.

Sječa drvnih sortimenata za period januar-decembar 2011. godine na nivou ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa, realizovana je sa 104%. Od planiranih 369.236 m3 usječeno je 383.186 m3 svih drvnih sortimenata. Posječena masa, veća je za 13.950 m3 od planirane mase, a u odnosu na posječenu masu u 2010. godini veća je za 34.839 m3. Gledajući po podružnicama, faza sječe realizovana je ovako:

– Podružnica „Šumarija“ Bihać realizovala je sječu sa 106%. Od planiranih 82.525 m3 usječeno je 93.222 m3.
– Pogon gospodarenja za općinu Bosanska Krupa fazu sječe realizovao je sa 106%. Od planiranih 52.949 m3 realizovano je 60.602 m3.
– Podružnica „Šumarija“ Bosanski Petrovac izvršila je sječu sa sa 94%. Od planiranih 129.596 m3 realizovano je 122.322 m3.
– Podružnica „Šumarija“ Cazin fazu sječe realiozovao je sa 125%. Od planiranih 9.578 m3 izvršeno je 11.937 m3.
– Podružnica „Šumarija“ Ključ realizovala je sječu sa 85 %. Od planiranih 30.442 m3 realizovano je 25.930 m3.
– Podružnica „Šumarija“ Sanski Most sječu je izvršila sa 108 %. Od planiranih 64.146 m3 iazvršeno je 69.163 m3.

Izvoz drvnih sortimenata na nivou Preduzeća za period januar- decembar 2011. godine ostvaren je sa 104%. ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa tokom 2011. godine izvezli su na međustovarišta 383.296 m3 svih drvnih sortimenata što je više od planiranog za 14.060 m3. Po podružnicama , ova faza proizvodnje realizovana je u ovim procentima:
– Podružnica „Šumarija“ Bihać izvoz drvnih sortimenata realizovala je sa 113%. Od planiranih 82.525 m3 izvezeno je 93.028 m3.
– Pogon gospodarenja za općinu Bosanska Krupa fazu izvoza realizovao je sa 118%. Od planiranih 52.949 m3 realizovano je 62.353 m3.
– Podružnica „Šumarija“ Bosanski Petrovac izvoz je realizovala sa 94%. Od planiranih 129.596 m3 realizovano je 121.856 m3.
– Podružnica „Šumarija“ Cazin fazu izvoza izvršila je sa 125%. Od planiranih 9.578 m3 realizovano je 11.954 m3.
– Podružnica „Šumarija“ Ključ izvoz je realizovala sa 85%. Od planiranih 30.442 m3 realizovano je 26.018 m3.
– Podružnica „Šumarija“ Sanski Most realizovala je fazu izvoza sa 106%.

Otprema drvnih sortimenata na nivou ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o. Bosanska Krupa za period januar-decembar 2011. godine realizovana je sa 106%. Od planiranih 369.236 m3 otpremljeno je 391.173 m3 što je više za 21.937 m3. Po podružnicama, ova faza realizovana je u sljedećim procentima:
– Podružnica „Šumarija“ Bihać 114%. Od planiranih 82.525 m3 otpremljeno je 94.371 m3.
– Pogon gospodarenja za općinu Bosanska Krupa 118%. Od planiranih 52.949 m3 otpremljeno je 62.349 m3.
– Podružnica „Šumarija“ Bosanski Petrovac 98%. Od planiranih 129.596 m3 izvršeno je 126.622 m3.
– Podružnica „Šumarija“ Cazin 127%. Od planiranih 9.578 m3 otpremljeno je 12.203 m3.
– Podružnica „Šumarija“ Ključ 85%. Od planiranih 64.146 m3 realizovano je 25.968 m3.
– Podružnica „Šumarija“ Sanski Most 109%. Od planiranih 64.146 m3 izvršeno je 69.660 m3.

Zalihe drvnih sortimenata na šuma-panju na dan 30.12.2011. godine na nivou ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa iznosile su 12.737 m3, dok su zalihe na međustovarištu iznosile 13.814 m3.

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.