ŠPD "Unsko - sanske šume"

Upravnik:

Šefkija Jusović dipl.ing.šum.

Podružnica «ŠUMARIJA» Sanski Most

ul. Aleja Šehida bb, Sanski Most

Kontakt podaci

T: + 387 (0)37 686 155
F: + 387 (0)37 689 031
susm@ussume.ba

Šumska uprava Sanski Most

Podružnica «ŠUMARIJA» Sanski Most je ovlaštena za:

Područje kojim gospodari Podružnica “ŠUMARIJA” Sanski Most je naznačeno crvenom bojom.