Poziv za dostavljanje dokumentacije radi sklapanja Ugovora za 2019.

Napisano od strane

Pozivamo Vas da ukoliko ste zainterosovani za kupovinu četinarske celuloze i lišćarskog ogrijeva dostavite dokumentaciju predvidenu u prijedlogu „Uslovima i kriterijima raspodjele/prodaje četinarske celuloze i lišćarskog ogrijeva u 2019. godini” i ”Odlukom o načinu prodaje šumskih drvnih sortimenata iz državnih šuma na teritoriji Federacije BiH” (sl.Novine F BiH br. 52/09 i 25/10). 

Kompletan poziv možete vidjeti ovdje!
Izjavu – saglasnost možete preuzeti ovdje!

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.