Prirodi vraćeno ono što joj pripada

Napisano od strane

Prirodi vraćeno ono što joj pripada
U četvrtak 30. avgusta 2012. godine, u rejonu Pučenika kod Bosanske Krupe, grupa šumara iz ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa svjedočila je jednom neobičnom i nesvakidašnjem događaju. Naime, grupa lovaca , članova Lovačkog udruženja „Grmeč“ Bosanska Krupa, u prirodu je pustila tromjesečno lane.
U četvrtak 30. avgusta 2012. godine, u rejonu Pučenika kod Bosanske Krupe, grupa šumara iz ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa svjedočila je jednom neobičnom i nesvakidašnjem događaju. Naime, grupa lovaca , članova Lovačkog udruženja „Grmeč“ Bosanska Krupa, u prirodu je pustila tromjesečno lane. Ovaj plašnjivi stanovnik naših šuma, možda i ne bi dočekao ovako sretan kraj da mu se iznenada nije osmjehnula sreća, kada ga je napuštenog pronašao Mustafa Gerzić, mještanin Velikog Badića, koji je u šumi skupljao ogrjev. Buka motorne pile i prasak drveća koje je padalo, prestrašilo je srnu koja je pobjegla a za njom je ostalo nemoćno lane staro svega 5-6 dana. Saznavši za ovaj događaj, lovočuvar Elvir Eljazović je shodno svojim ovlaštenjima uzeo lane i hranio ga tri mjeseca. Nakon što su procijenili da je pronađeno lane spremno za samostalan život u divljini, lovci iz UL „Grmeč“ pustili su u prirodu, na isto mjesto gdje je i pronađeno sada već odraslo lane, koj će, ako mu sreća bude naklonjena, još dugo obitavati po šumama i pašnjacima prostranog Grmeča. Povratak ovog ljupkog stanovnika divljine majci prirodi krupski lovci su proslavili na svoj način zajedno sa predstavnicima ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa koji su sada kao i ranije bili podrška svima lovcima koji nastoje da zaštite lovnu divljač i kvalitetnije urede lovna područja kojima gazduju.

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.