Raspodjela sirovine izvršena na zakonit način

Napisano od strane

S obzirom da je određeni broj drvoprerađivača sa područja Unsko-sanskog kantona, ove kao i ranijih godina,  iskazao svoje nezadovoljstvo načinom raspodjele sirovine koju ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa vrši prema svojim kupcima, Uprava ŠPD-a ovom prilikom želi da javnost upozna sa načinom raspodjele šumskih drvnih sortimenata. Napominjemo da se skoro  uvijek radi o jednim te istim kupcima koji konstantno izražavaju svoje nezadovoljstvo načinom raspodjele u ŠPD-u, iako spadaju među one drvoprerađivače koji najviše i dobiju sirovine, ili se uporedo bave i drugim djelatnostima a imaju vrlo mali broj radnika.

Nezadovoljstvo određenog broja drvoprerađivača raspodjelom sirovine prisutno je od samog osnivanja ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa, iz razloga što su šumski resursi ograničeni i nisu srazmjerni kapacitetima drvne industrije. Zahtjevi drvoprerađivača su 2,5 puta veći od kapaciteta ŠPD-a.  Sličan problem imaju i ostala šumsko-privredna društva u BiH.  Kako bi se stanje u ovoj oblasti popravilo, definisani su uslovi i kriteriji za raspodjelu sirovine u okviru Grupacije za šumarstvo, drvne, grafičke i papirne industrije pri Privrednoj komori USK-a, čija primjena je počela u 2007. godini. ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa jedino je šumarsko preduzeće u F BiH koji na osnovu unaprijed definiranih kriterija vrši dodjelu količina drvnih sortimenata. Raspodjelu sirovine za ovu, kao i ranije godine,  ŠPD je izvršilo u skladu sa zakonskim propisima, nastojeći da se raspodjelom  postigne opće zadovoljstvo. Međutim, nezadovoljnih ljudi je uvijek bilo pa tako ih ima i sada.

Nadzorni odbor ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa krajem januara 2018. godine usvojio je prijedlog Uprave ŠPD-a o raspodjeli količina drvnih sortimanata (trupaca, celuloze i ogrjeva) kupcima u 2018. godini, na osnovu  kojeg se vrši  sklapanje i potpisivanje kupoprodajnih ugovora. Uprava ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa je svojim zaključkom,  sredinom novembra 2017. godine,  zadužila Sektor ekonomskih poslova da predlože uslove i kriterije za raspodjelu drvnih sortimenata kupcima u 2018. godini, koje je krajem novembra 2018. godine prihvatila. Nakon toga je šestočlana komisija koju je imenovala Uprava ŠPD-a,  imala zadatak da po podacima prikupljenim i zaprimljenim od kupaca, dostavljenim po prethodno objavljenim javnim pozivima 01.12.2017. godine u USN „Krajina“ izvrši vrednovanje po uslovima i kriterijima koje je Uprava ŠPD-a usvojila.

U toku rada slično kao i prethodnih godina Komisija je utvrdila da su neki od kupaca pogrešno unijeli podatke u izjavu (obrazac) u odnosu na priložene analitike, potvrde o broju radnika i bilans uspjeha,  pa su vršena dodatna usaglašavanja. Svoj prijedlog o raspodjeli količina šumskih drvnih sortimenata  Komisija je dostavila Upravi ŠPD-a 05.01.2018. godine.   Kako komisija nije dobila dopunu traženih podataka od svih kupaca,  predloženo je Upravi ŠPD-a da se u roku 30 dana u tekst uslova, odluke i ugovora ugradi mogućnost provjere obrađenih podataka kod raspodjele od dana sklapanja kupoprodajnih ugovora što su organi upravljanja prihvatili. Ukoliko se utvrdi da su krivo unešeni podaci u izjavu (obrazac) korigovaće se dodjeljena količina kupcu i što će biti predmet naknadne dodjele ostalim kupcima.

ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa je izvršilo prezentaciju dodjeljenih količina kupcima u 2018. godini na sastanku grupacije šumarstva, drvne, grafičke i papirne industrije PK USK petak 02.02.2018. godine, gdje su prisutni upoznati da mogu u prostorijama ŠPD-a izvršiti provjeru obrade dostavljenih njihovih podataka, ukoliko imaju sumnju da postoji greška.  ŠPD poziva sve kupce , koji su mišljenja da im dostavljeni podaci po javnim pozivima iz decembra 2017. godine nisu u potpunosti obrađeni, da zajedno sa članovima Komisije izvrše provjeru.

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.