Sa 38. sjednice Nadzornog odbora
-Pojeftinio dio ogrjeva u dugom-

Napisano od strane

Sa 38. sjednice Nadzornog odbora <br /> -Pojeftinio dio ogrjeva u dugom-” />Na 38. sjednici Nadzornog odbora Preduzeća razmatran je i usvojen prečišćeni tekst Cjenovnika o prodaji roba i usluga ŠPD «Unsko-sanske šume» d.o.o Bos.Krupa te Prijedlog Odluke o smanjenju cijena određene količine drvnih sortimenata<br />
Zbog nešto slabijeg kvaliteta i veće udaljenosti odjela sa drvnim sortimentima od sjedišta podružnice, umanjene su cijene jedne količine ogrjeva u dugom za određeni procenat.<br />
Na 38. sjednici Nadzornog odbora Preduzeća razmatran je i usvojen prečišćeni tekst Cjenovnika o prodaji roba i usluga ŠPD «Unsko-sanske šume» d.o.o Bos.Krupa te Prijedlog Odluke o smanjenju cijena određene količine drvnih sortimenata<br />
Zbog nešto slabijeg kvaliteta i veće udaljenosti odjela sa drvnim sortimentima od sjedišta podružnice, umanjene su cijene jedne količine ogrjeva u dugom za određeni procenat. </p>
<p>U Podružnici «Šumarija» Bihać za količinu 1.355 m3 ogrjeva u dugom iz odjela 24. G.J «Osječenica-Kulen Vakuf» smanjena je cijena sa 57,30 KM/m3 na 40,00 KM/m3. U Podružnici «Šumarija» Bos.Petrovac G.J «Grmeč- B.Petrovac» u odjelima 61-70 za količinu 259 m3 ogrjeva u dugom smanjena je cijena sa 51,50 KM/m3 na 45,00 KM/m3. Također, u Podružnici «Šumarija» Bos.Petrovac G.J «Grmeč-Krnjeuša» u odjelu 77. za količinu 130 m3 ogrjeva u dugom smanjena je cijena sa 57,30 KM/m3 na 30,00 KM/m3. Nakon usvajanja Odluke o smanjenju cijena određene količine ogrjeva u dugom, Nadzorni odbor je razmotrio i primio na znanje Informaciju o mogućoj realizaciji međusobnih potraživanja i dugovanja između ŠPD-a i preduzeća «Una-Om» d.o.o. Bos.Krupa, te informaciju o postupku dodjele stanova u vlasništvu ŠPD-a za koje je izvršen povrat.</p>
            
                        
            <div class=

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.