Sa VII sjednice Stručnog kolegija
Pomoć u ublažavanju posljedica elementarne nepogode stanovništvu općine Bosanski Petrovac

Napisano od strane

Sa VII sjednice Stručnog kolegija <br /> Pomoć u ublažavanju posljedica elementarne nepogode stanovništvu općine Bosanski Petrovac” />     Sedma redovna sjednica Stručnog kolegija ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa održana je u srijedu 04. jula 2012. godine u Podružnici „Rasadnik“ Cazin. Raspravljalo se o realizaciji prethodno donesenih zaključaka kolegija, Izvještaju proizvodnje za mjesec juni i period januar-juni 2012. godin, te o analizi bolovanja zaposlenika ŠPD-a za period januar-maj 2012. godine. Članovi Stručnog kolegija upoznati su još i sa informacijom o izmjenama objekata rada po Planu za 2012. godinu.<br />
Sedma redovna sjednica Stručnog kolegija ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa održana je u srijedu 04. jula 2012. godine u Podružnici „Rasadnik“ Cazin. Raspravljalo se o realizaciji prethodno donesenih zaključaka kolegija, Izvještaju proizvodnje za mjesec juni i period januar-juni 2012. godin, te o analizi bolovanja zaposlenika ŠPD-a za period januar-maj 2012. godine. Članovi Stručnog kolegija upoznati su još i sa informacijom o izmjenama objekata rada po Planu za 2012. godinu.</p>
<p> Nakon što su razmotrene sve tačke dnevnog reda, a u cilju uspješnog rada i poslovanja Preduzeća u narednom periodu doneseno je i nekoliko zaključaka. Tako je izvršni direktor za oblast šumarstva zadužen da zajedno sa rukovodiocem Sektora iskorištavanja šuma analizira rad podružnica „Šumarija“ Bosanski Petrovac i Ključ te Pogona gospodarenja za općinu Bosanska Krupa i razmotri mogućnost sustizanja zaostataka u proizvodnji u ovim podružnicama, koji su nastali kao rezultan nepovoljnih vremenskih uvjeta u prethodnom periodu. Stručni kolegij konstatovao je da je na narednoj sjednici Stručnog kolegija neophodno analizirati operativni plan izvršenja šumsko-uzgojnih radova. </p>
<p>S obzirom da je u posljednje vrijeme primjetno povećanje zaliha celuloznog drveta u Podružnici „Šumarija“ Bosanski Petrovac, izvršni direktor za oblast šumarstva, rukovodilac Sektora ekonomskih poslova i upravnik Podružnice „Šumarija“ Bosanski Petrovac, zaduženi su da razmotre stanje količina i kvaliteta celuloznog drveta, te po potrebi održe sastanak sa predstavnicima kompanije „Natron-Hajat“ u Maglaju gdje bi razgovarali o isporuci ovog sortimenta. Kako je i u predstojećem periodu moguće očekivati nepovoljne vremenske uvjete, upravnici podružnica zaduženi su da poduzmu sve neophodne mjere kako bi realizovali plan proizvodnje za juli i avgust 2012. godine kao i da ulože maksimalan trud kako bi se sustigli zaostaci u proizvodnji. Obaveza upravnika po ovom pitanju je i da organizuju rad u podružnicama na način da se maksimalno koristi radno vrijeme, uvažavajući pri tom nepovoljne vremenske uslove. </p>
<p>Stručni kolegij razmatrao je i izmjene objekata rada i nije iznio primjedbe na isti, a izvršni direktor za oblast šumarstva zadužen je da izmijenjene objekte rada pošalje na uvid Federalnom ministarstvu poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva. </p>
<p>S obzirom da je u općini Bosanski Petrovac zbog suše proglašeno stanje elementarne nepogode, koja se odrazila i na nestašicu vode, upravnici podružnica „Šumarija“ i „Građenje, mehanizacija i održavanje“ Bosanski Petrovac, zaduženi su da iziđu u susret Štabu Civilne zaštite u Bosanskom Petrovcu i pomognu im u snabdijevanju stanovništva pitkom vodom za vrijeme trajanja vanrednog stanja, te da o tome pismeno izvijeste Upravu ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa.</p>
            
                        
            <div class=

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.