Snijeg paralizovao proizvodnju u Unsko-sanskim šumama

Napisano od strane

Izuzetno nepovoljni vremenski uslovi koji su posebno došli do izražaja u posljednjih nekoliko dana, veoma loše su se odrazili na proizvodnju u ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa. Najteže stanje je u  Podružnici “Šumarija” Bosanski Petrovac,  gdje visina snježnog pokrivača na terenu  iznosi oko 70 centimetara. Visok snijeg zameo je i puteve u ovoj podružnici. Ukratko, proizvodnja u ovoj Šumariji potpuno je paralizovana a tako će i ostati sve dok se vremenski uvjeti ne poboljšaju. Podružnica “Građenje, mehanizacija i održavanje” Bosanski Petrovac na teren je uputila potrebnu mehanizaciju kako bi se obezbijedila prohodnost najvažnijih putnih pravaca.

 Puno bolje stanje nije ni u ostalim podružnicama ŠPD-a. U „Šumariji“ Sanski Most snijeg je jučer napadao preko 35 cm u području Grmeča a pada i danas. Proizvodnja je obustavljena sa izuzetkom otpreme drvnih sortimenata koja se također odvija usporeno i otežano u nižim područjima. Sa čišćenjem puteva se još nije otpočelo jer snijeg i dalje pada a savijene grane  onemogućavaju kretanje po kolovozu. Po prestanku padavina krenuće se sa čišćenjem neophodnih putnih pravaca.

U Pogonu gospodarenja za općinu Bosanska Krupa proizvodnja je također stala zbog snijega koji je napadao od 20-50 centimetara, zavisno od terena.  Cesta prema radilištu „Torovine“  očišćena je i prohodna dok su ostali putevi neprohodni i na njihovom čišćenju se radi.

U  Podružnici “Šumarija” Bihać proizvodnja je također stala zbog snijega koji je napadao preko 30 cm. Trenutno se poduzimaju potrebne aktivnosti na čišćenju  puta prema radilištima Lipa i Hrgar kao bi se obezbijedila otprema drvnih sortimenata.

Slično stanje je i u  Podružnici “Šumarija” Ključ gdje snijeg još pada. Na radilištu „Lanište“ već je napadao preko 30 cm. Proizvodnja je obustavljena i čeka se prestanak padavina kako bi se otpočelo sa čišćenjem neophodnih šumskih kamionskih puteva.

U  Podružnici  “Šumarija” Cazin  nema snijega i putevi su prohodni, ali je proizvodnja obustavljena zbog velike vlažnosti i klizavog terena. 

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.