Nadzornim kamerama protiv šumokradica

23.07.2021. - Referent informisanja
Nadzor udaljenih područja uvijek je predstavljao izazov. Uprkos naporima naših lugara, poslovođa i šefova odjela, problemi vještačkih požara, krađe šuma, krivolov i zagađenja okoline česta su pojava. Naše najbolje oružje u ovim situacijama jesu mobilne kamere koje se postavljaju na lokacije podložne vandalizmu. ŠPD „Unsko-sanske šume već nekoliko godina koristi nadzorne kamere u cilju sprječavanja nelegalnih aktivnosti u našim šumama, što se pokazalo jako efikasnim, ali naš cilj je potpuno zaustavljanje navedenih radnji. 


Nabavka priključaka za poljoprivredne mašine

22.07.2021. - Referent informisanja

Dana 16.07.2021. godine  ŠPD “ Unsko-sanske šume“ su izvršile nabavku priključaka za poljoprivredne mašine za potrebe rasadnika Cazin i sektora za uzgoj i zaštitu šuma. Ova investicija će znatno unaprijediti naše postojeće kapacitete i otvoriti put ka novim inovativnim pristupima djelovanja.

 

Bajram šerif mubarek olsun!

16.07.2021. - Referent informisanja
Svim zaposlebnicima ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa, našim poslovnim partnerima i svim građanima islamske vjeroispovijesti želimo sretne nastupajuće dane Kurban-bajrama. Bajram šerif mubarek olsun!

 
 

LICITACIJA ZA PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA I OSTALIH NEDRVNIH ŠUMSKIH PROIZVODA

16.07.2021. - Referent informisanja

Na osnovu člana8.,9.,10.i 11. Procedure o privremenom oduzimanju (zapljeni), lagerovanju i licitaciji zaplkeenjenih drvnih sortimenata i ostalih nedrvnih šumskih proizvoda ŠPD“UNSKO SANSKE ŠUME“doo Bos.KRUPA 2018. Godine , Cjenovnika za prodaju roba i usluga ŠPD“UNSKO SANSKE ŠUME“ doo Bos.Krupa 16.07..2021, Komisija pokreće postupak prodaje Licitacije koju možete preuzeto ovdje.


Zdravstveno stanje šuma pitomog kestena

05.07.2021. - Referent informisanja
Šume pitomog kestena predstavljaju izuzetno vrijedan prirodni resurs Unsko-sanskog kantona. Bosna  i  Hercegovina u  Europi zauzima  sedmo mjesto po  površini  šuma pitomog kestena, koji raste  uglavnom  kao  samoniklo  drvo. Zbog povoljnih ekoloških uvjeta, najveće površine zastupljene su na sjeverozapadu države u Unsko-sanskom kantonu gdje se nalazi preko 6000 hektara kestenovih šuma u državnom i privatnom vlasništvu što čini 80 % šuma pitomog kestena na nivou Bosne i Hercegovine. Sa sigurnošću možemo reći da su šume pitomog kestena jedan od simbola ovog dijela naše domovine od kojeg ovisi i egzistencija određenog broja ovdašnjih stanovnika. Šume pitomog kestena danas su u znatnoj mjeri ugrožene ponajviše zbog štetnog djelovanja ljudi (ilegalne sječe, šumski požari i uzurpacije zemljišta) ali i zbog bolesti koje su često prisutne. U cilju zaštite, očuvanja i unaprjeđenja zdravstvenog stanja kestenovih šume, ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa, već duži niz godina poduzima različite aktivnosti koje provodi u saradnji sa stručnjacima sa Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Posljednja od ovih aktivnosti realizovana je 29. i 30. juna 2021. godine kada je upriličen obilazak terena i procjena zdravstvenog stanja šuma pitomog kestena kao i organizacija Okruglog stola u Stovrelima kod Cazina o ovoj temi. Procjenu zdravstvenog stanja šuma pitomog kestena izvršili su profesori sa Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Osman Mujezinović i i doc. dr. Sead Ivojević.

Logo Unsko - sanske šume ŠPD "Unsko - sanske šume"
Radnička bb, 77240 Bos. Krupa
T: + 387 (0)37 476 901
F: + 387 (0)37 476 929
[email protected]
Cjenovnik

Obrasci za prijavu

VII Šumarijada FBiH 2021Rječnik šumarskih pojmova
Procedura pravedne
kompezacije