Stručni kolegij na Rasadniku Cazin

12.07.2005. - Referent informisanja
Stručni kolegij na Rasadniku CazinU petak 10.juna ove godine, u prostorijama «Rasadnika» Cazin održana je tematska sjednica Stručnog kolegija ŠPD «Unsko-sanske šume» d.o.o Bosanska Krupa. Pored članova kolegija, sjednici su prisustvovali i članovi Nadzornog odbora...

Požari u Bos.Petrovcu

12.07.2005. - Referent informisanja
Požari u Bos.PetrovcuPočetak sezone pripremnih proljetnih radova, skoro uvijek, popraćen je šumskim požarima. Nesavjestan odnos građana prema prirodi i popustljivost zakona prema krivcima, uveliko pogoduju ovom problemu...

Održana sjednica Stručnog kolegija ŠPD

12.07.2005. - Referent informisanja
Održana sjednica Stručnog kolegija ŠPDU ponedjeljak 6. juna ove godine u prostorijama direkcije ŠPD «Unsko-sanske šume» d.o.o Bosanska Krupa, održana je V sjednica Stručnog kolegija preduzeća. Na sjednici se raspravljalo o izvršenju proizvodnje za maj 2005.godine i period januar-maj 2005.godine sa osvrtom na pripremu proizvodnje, uzgoj i zaštitu te iskorištavanje šuma...

Sastanak savjeta direktora ŠPD-a

26.07.2005. - Referent informisanja
Sastanak savjeta direktora ŠPD-aŠumsko privredno društvo "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa, u utorak 28.juna 2005.godine, organizovalo je radni sastanak u Bihaću kom su prisustvovali direktori svih šumsko-privrednih društava na nivou Federacije BiH, te predstavnici Federalnih šumarskih inspekcija, kantonalnih uprava za šumarstvo i Šumarskog fakulteta u Sarajevu...

Bilten

29.07.2005. - Referent informisanja
Bilten Uposlenici ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o. Bosanska Krupa, od 1.jula ove godine imaju priliku putem informativnog biltena upoznati se sa radom, problemima, te stanjem u podružnicama i šumarijama. Promotivni broj štampan je na petnaest strana, a prema riječima Jasmina Grošića, urednika biltena, planirano je da naredni brojevi, zavisno od potrebe, izlaze na mnogo više strana i jednom mjesečno...

Logo Unsko - sanske šume ŠPD "Unsko - sanske šume"
Radnička bb, 77240 Bos. Krupa
T: + 387 (0)37 476 901
F: + 387 (0)37 476 929
[email protected]
Cjenovnik


Rječnik šumarskih pojmova
Procedura pravedne
kompezacije