Odrzan simpozij

03.10.2005. - Referent informisanja
Odrzan simpozijVlada Unsko-sanskog kantona, Veterinarski i Šumarski fakultet u Sarajevu, te Biotehnički fakultet u Bihaću bili su organizatori III Simpozija poljoprivrede, veterinarstva, šumarstva i biotehnologije koji se održavao u Sanskom Mostu od 28. do 30 septembra ove godine.

Sjednica Stručnog kolegija

09.09.2005. - Referent informisanja
Sjednica Stručnog kolegijaU ponedjeljak 5. septembra ove godine u prostorijama direkcije ŠPD-a „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa održana je sjednica Stručnog kolegija preduzeća na kom su bili prisutni direktor ŠPD-a, rukovodioci sektora te predstavnici podružica i pogona gospodarenja Bos. Krupa...

Provjera znanja zaposlenika ŠPD iz oblasti zaštite od požara

01.09.2005. - Referent informisanja
Provjera znanja zaposlenika ŠPD iz oblasti zaštite od požaraOd 29.avgusta ove godine, za sve zaposlenike Šumsko-privrednog društva "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa, u toku je provjera znanja iz zaštite od požara. Ovakve provjere vrši komisija sačinjena od stručnih lica Šumsko-privrednog društva, u skladu sa zakonom, svake godine na nivou preduzeća...

Novi pravilnik o protupožarnoj zaštiti

01.09.2005. - Referent informisanja
Novi pravilnik o protupožarnoj zaštitiU skladu sa novim oblikom orgazinovanja firme iz Javnog preduzeća u Šumsko-privredno društvo, izvršena je izmjena pravilnika o zaštiti od požara.U odnosu na dosadašnji, novi Pravilnik o protivpožarnoj zaštiti stavlja akcent na odgovornost svih zaposlenih, posebno onih u direktnom procesu rada na terenu, na strogu primjenu pravila i propisa iz zaštite od požara kao i obavezu i način postupanja u slučaju nastanka šumskih ili požara na objektima...

Ogrjevno drvo

29.08.2005. - Referent informisanja
Ogrjevno drvoIako nas do kraja ljeta dijeli još nepunih mjesec dana, pripreme za doček zime uveliko su otpočele. U posljednje vrijeme među stanovnicima Unsko-sanskog kantona vlada velika potražnja za ogrjevnim drvetom, čije cijene, kako se čini, dostižu rekordnu visinu...

Logo Unsko - sanske šume ŠPD "Unsko - sanske šume"
Radnička bb, 77240 Bos. Krupa
T: + 387 (0)37 476 901
F: + 387 (0)37 476 929
[email protected]
Cjenovnik


Rječnik šumarskih pojmova
Procedura pravedne
kompezacije