Izvršenje proizvodnje za mjesec januar 2007.godine

15.02.2007. - Referent informisanja
Izvršenje proizvodnje za mjesec januar 2007.godineZahvaljujući dobro urađenom Planu rada i poslovanja ŠPD «Unsko-sanske šume» d.o.o. Bosanska Krupa, kao i vremenu bez snježnih padavina, proizvodnju u mjesecu januaru 2007.godine pratio je izuzetno dobar uspjeh. Sječa drvnih sortimenata na nivou Preduzeća za mjesec januar realizovana je sa 214% . Ukupno izvršenje u ovoj fazi iznosi 38.579 m3 svih drvnih sortimanata što je za 20.564 m3 više od planirane količine.

RADIONICA "PERSPEKTIVE I POTREBA OSNIVANJA CENTRA ZA IZVRSNOST U DRVOPRERADI "


Učešće predstavnika Klastera drvoprerade i šumarstva USK

12.02.2007. - Referent informisanja
RADIONICA

Učešće predstavnika Klastera drvoprerade i šumarstva USK " />Na Radionici održanoj 07.02.2007. god. na fakultetu za metalurgiju i materijale u Zenici učestovali su i predstavnici Klastera drvoprerade i šumarstva USK. U organizaciji Klastera drvoprerade i šumarstva regije Centralna BiH te Univerziteta u Zenici održana je radionica „Perspektive i potreba osnivanja Centra za izvrsnost u drvopreradi Centralna BiH“.

Održana sjednica Stručnog kolegija Preduzeća

09.02.2007. - Referent informisanja
Održana sjednica Stručnog kolegija PreduzećaU prostorijama Podružnice «Šumarija» Sanski Most, u srijedu 7. februara 2007. godine, održana je sjednica Stručnog kolegija ŠPD «Unsko-sanske šume» d.o.o. Bosanska Krupa, kojoj su, pored direktora ŠPD-a, prisustvovali pomoćnici direktora i upravnici podružnica i Pogona gospodarenja za općinu Bosanska Krupa. Na sastanku se raspravljalo o Izvještaju proizvodnje za mjesec januar 2007.godine te o izvještajima podružnica-Pogona za 2006. godinu.

Završen okrugli sto i prezentacija o temi: Klasiranje šumskih drvnih sortimenata i primjena važećih standarda"

02.02.2007. - Referent informisanja
Završen okrugli sto i prezentacija o temi: Klasiranje šumskih drvnih sortimenata i primjena važećih standarda Okrugli sto i prezentacija o temi «Klasiranje šumskih drvnih sortimenata i primjena važećih standarda», koje je inicirala Radna grupa Regionalnog klastera drvoprerade i šumarstva, održani su 1. februara 2007.godine u Bosanskoj Krupi. Organizator programa obuke bilo je Šumsko-privredno društvo «Unsko-sanske šume» d.o.o. Bos Krupa uz podršku USAID projekta podizanja konkurentnosti razvojem klastera.

Održana 39. sjednica Nadzornog odbora ŠPD-a

02.02.2007. - Referent informisanja
Održana 39. sjednica Nadzornog odbora ŠPD-aU prostorijama Podružnice «Šumarija» Bihać u srijedu 31.januara 2007.godine održana je 39. sjednica Nadzornog odbora ŠPD «Unsko-sanske šume» d.o.o. Bosanska Krupa. Na sjednici je bilo riječi o popisu imovine ŠPD-a sa stanjem na dan 31.12.2006. godine te o Prijedlogu Odluke o davanju ovlaštenja direktoru ŠPD-a shodno članu 42. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Logo Unsko - sanske šume ŠPD "Unsko - sanske šume"
Radnička bb, 77240 Bos. Krupa
T: + 387 (0)37 476 901
F: + 387 (0)37 476 929
[email protected]
Cjenovnik

Licitacije / Nabavke


Rječnik šumarskih pojmova
Procedura pravedne
kompezacije