Sastanak savjeta direktora ŠPD-a

26.07.2005. - Referent informisanja
Sastanak savjeta direktora ŠPD-aŠumsko privredno društvo "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa, u utorak 28.juna 2005.godine, organizovalo je radni sastanak u Bihaću kom su prisustvovali direktori svih šumsko-privrednih društava na nivou Federacije BiH, te predstavnici Federalnih šumarskih inspekcija, kantonalnih uprava za šumarstvo i Šumarskog fakulteta u Sarajevu...

Bilten

29.07.2005. - Referent informisanja
Bilten Uposlenici ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o. Bosanska Krupa, od 1.jula ove godine imaju priliku putem informativnog biltena upoznati se sa radom, problemima, te stanjem u podružnicama i šumarijama. Promotivni broj štampan je na petnaest strana, a prema riječima Jasmina Grošića, urednika biltena, planirano je da naredni brojevi, zavisno od potrebe, izlaze na mnogo više strana i jednom mjesečno...

Preuzimanje dugovanja d.o.o ŠIP "UNA" Bos. Krupa prema IBF Sarajevo u cilju spriječavanja stečajnog postupka ŠIP UNA

29.08.2005. - Referent informisanja
Preuzimanje dugovanja d.o.o ŠIP Preuzimanje dugovanja d.o.o ŠIP "UNA" Bos. Krupa prema IBF Sarajevo u cilju sprječavanja stečajnog postupka, tema je sastanka održanog u utorak 19.jula 2005.godine u prostorijama direkcije ŠPD Unsko-sanske šume d.o.o. Bos.Krupa. Sastanku su prisustvovali direktor ŠPD Đevad Muslimović, predsjednik Nadzornog odbora ŠPD mr.Nevzet Veladžić, načelnik općine Bos.Krupa Hamdija Grošić, te predstavnici "UNA-OM" d.o.o. Bos.Krupa Haris Terzimehić i Lucija Vlahović...

Logo Unsko - sanske šume ŠPD "Unsko - sanske šume"
Radnička bb, 77240 Bos. Krupa
T: + 387 (0)37 476 901
F: + 387 (0)37 476 929
[email protected]
Cjenovnik

Licitacije / Nabavke


Rječnik šumarskih pojmova
Procedura pravedne
kompezacije