Preuzimanje dugovanja d.o.o ŠIP "UNA" Bos. Krupa prema IBF Sarajevo u cilju spriječavanja stečajnog postupka ŠIP UNA

29.08.2005. - Referent informisanja
Preuzimanje dugovanja d.o.o ŠIP Preuzimanje dugovanja d.o.o ŠIP "UNA" Bos. Krupa prema IBF Sarajevo u cilju sprječavanja stečajnog postupka, tema je sastanka održanog u utorak 19.jula 2005.godine u prostorijama direkcije ŠPD Unsko-sanske šume d.o.o. Bos.Krupa. Sastanku su prisustvovali direktor ŠPD Đevad Muslimović, predsjednik Nadzornog odbora ŠPD mr.Nevzet Veladžić, načelnik općine Bos.Krupa Hamdija Grošić, te predstavnici "UNA-OM" d.o.o. Bos.Krupa Haris Terzimehić i Lucija Vlahović...

Logo Unsko - sanske šume ŠPD "Unsko - sanske šume"
Radnička bb, 77240 Bos. Krupa
T: + 387 (0)37 476 901
F: + 387 (0)37 476 929
[email protected]
Cjenovnik

Licitacije / Nabavke


Rječnik šumarskih pojmova
Procedura pravedne
kompezacije