Novi pravilnik o protupožarnoj zaštiti

01.09.2005. - Referent informisanja
Novi pravilnik o protupožarnoj zaštitiU skladu sa novim oblikom orgazinovanja firme iz Javnog preduzeća u Šumsko-privredno društvo, izvršena je izmjena pravilnika o zaštiti od požara.U odnosu na dosadašnji, novi Pravilnik o protivpožarnoj zaštiti stavlja akcent na odgovornost svih zaposlenih, posebno onih u direktnom procesu rada na terenu, na strogu primjenu pravila i propisa iz zaštite od požara kao i obavezu i način postupanja u slučaju nastanka šumskih ili požara na objektima...

Ogrjevno drvo

29.08.2005. - Referent informisanja
Ogrjevno drvoIako nas do kraja ljeta dijeli još nepunih mjesec dana, pripreme za doček zime uveliko su otpočele. U posljednje vrijeme među stanovnicima Unsko-sanskog kantona vlada velika potražnja za ogrjevnim drvetom, čije cijene, kako se čini, dostižu rekordnu visinu...

Stručni kolegij na Rasadniku Cazin

12.07.2005. - Referent informisanja
Stručni kolegij na Rasadniku CazinU petak 10.juna ove godine, u prostorijama «Rasadnika» Cazin održana je tematska sjednica Stručnog kolegija ŠPD «Unsko-sanske šume» d.o.o Bosanska Krupa. Pored članova kolegija, sjednici su prisustvovali i članovi Nadzornog odbora...

Požari u Bos.Petrovcu

12.07.2005. - Referent informisanja
Požari u Bos.PetrovcuPočetak sezone pripremnih proljetnih radova, skoro uvijek, popraćen je šumskim požarima. Nesavjestan odnos građana prema prirodi i popustljivost zakona prema krivcima, uveliko pogoduju ovom problemu...

Održana sjednica Stručnog kolegija ŠPD

12.07.2005. - Referent informisanja
Održana sjednica Stručnog kolegija ŠPDU ponedjeljak 6. juna ove godine u prostorijama direkcije ŠPD «Unsko-sanske šume» d.o.o Bosanska Krupa, održana je V sjednica Stručnog kolegija preduzeća. Na sjednici se raspravljalo o izvršenju proizvodnje za maj 2005.godine i period januar-maj 2005.godine sa osvrtom na pripremu proizvodnje, uzgoj i zaštitu te iskorištavanje šuma...

Logo Unsko - sanske šume ŠPD "Unsko - sanske šume"
Radnička bb, 77240 Bos. Krupa
T: + 387 (0)37 476 901
F: + 387 (0)37 476 929
[email protected]
Cjenovnik

Licitacije / Nabavke


Rječnik šumarskih pojmova
Procedura pravedne
kompezacije