LICITACIJA ZA PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA I OSTALIH NEDRVNIH ŠUMSKIH PROIZVODA

29.06.2021. - Referent informisanja
Na osnovu člana 8., 9., 10. i 11. Procedure o privremenom oduzimanje (zapljeni), lagerovanju i licitaciji zapljenjenih drvnih sortimenata i ostalih nedrvnih šumskih proizvoda ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o. Bosanska Krupa 2021. godine, Cjenovnika za prodaju roba i usluga ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o. Bosanska Krupa 29.06.2021.,
komisija pokreće postupak prodaje Licitacije koju možete preuzeti ovdje.

Povodom 24. juna, Svjetskog dana roda: Očuvajmo prirodna staništa bijelih ljepotica

24.06.2021. - Referent informisanja

Bijela roda

Latinski naziv: Ciconia ciconia

Opis ptice: U narodu vrlo omiljena ptica, uz koju su vezane brojne priče, basne i poslovice. Veličine je oko jednog metra, a teži 3 do 3,5 kilograma. Najviše voli močvarno tlo, vlažne livade i travnjake gdje se hrani žabama, zmijama, skakavcima, ribama, kukcima, miševima itd. Lako joj je prići na malenu udaljenost jer nije pretjerano plašljiva. Hoda sporo i dostojanstveno. Gnijezda gradi od granja, najčešće u naseljima: na krovovima kuća, električnim stupovima i na velikom usamljenom drveću, ponekad u malim kolonijama.

Parovi imaju 3-5 mladunaca o kojima brinu oba roditelja. Leti s ispruženim vratom (i tako se razlikuje od čaplje koja leti savijenog vrata), često se vidi dok lebdi visoko na toplim zračnim strujama. Glasa se dosta tihim, promuklim siktanjem, a komunicira i karakterističnim klepetanjem kljuna. Roda je selica koja zimuje u Africi. Mužjak i ženka obično godinama ostaju zajedno (neki izvori govore o doživotnom zajedništvu) i obično se u proljeće vraćaju u svoje staro gnijezdo.

Perje ove ptice je bijelo, osim crnih rubova krila. Noge su tanke i duge, a kljun dugačak i šiljast. To su velike ptice, visoke i jedan metar. To se osobito lijepo vidi kad polete, dok elegantno klize zrakom širom raširenih krila. Ne boje se čovjeka pa im se može dosta približiti – tada je moguće vidjeti njihove velike i lijepe oči. Uz malo mašte, čini se čak da imaju našminkane trepavice.

Bijela je roda mesojed i hrani se živim plijenom. Nije previše izbirljiva, pa joj je jelovnik raznolik. Voli ribu koju lovi u plitkim ribnjacima i uz rubove rukavaca rijeka i stajaćica. Na poplavnim livadama traga za žabama, zmijama, puževima i gujavicama, a na suhim pokošenim livadama u lipnju i srpnju gosti se kukcima. Kako se ne boji ljudi, često vreba na uskomešane male životinje iza traktora koji kosi travu. Zbog takvih prehrambenih navika rode žive u nizinskim krajevima gdje ima vlažnih pašnjaka, poplavnih livada, plitkih močvara i jezera


JAVNI POZIV ZA PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA I OSTALIH NEDRVNIH ŠUMSKIH PROIZVODA PUTEM LICITACIJE

24.06.2021. - Referent informisanja

Na osnovu člana8.,9.,10.i 11. Procedure o privremenom oduzimanju (zapljeni), lagerovanju i licitaciji zaplkeenjenih drvnih sortimenata i ostalih nedrvnih šumskih proizvoda ŠPD“UNSKO SANSKE ŠUME“doo Bos.KRUPA 2018. Godine , Cjenovnika za prodaju roba i usluga ŠPD“UNSKO SANSKE ŠUME“ doo Bos.Krupa 24.06..2021., Komisija pokreće postupak prodaje Licitacije putem Javnog poziva koji možete preutezi ovdje.


Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

09.06.2021. - Referent informisanja
Na osnovu člana 65. Statuta ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o. Bosanska Krupa, člana 20a stav (1) i (2) Zakona o radu FBiH ("Službene novine FBiH" broj: 26/16 i 89/18), člana 13. Pravilnika o radu ŠPD "Unsko-sanke šume" d.o.o. Bosanska Krupa, Odluke o raspisivanju javnog oglasa broj:021-1610-1/21 od 01.06.2021. godine i Odluke o izmjeni Odluke o raspisivanju javnog oglasa broj: 021-1610-2/21 od 08.06.2021. godine, ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o. Bosanska Krupa raspisuje JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme koji možete u potpunosti preuzezi ovdje.

Upravnik Podružnice „GMO“ Bosanski Petrovac Esad Družić ispraćen u penziju

07.06.2021. - Referent informisanja
Početkom juna ove godine, rukovodioci i zaposlenici ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa, ispratili su u zasluženu mirovinu dugogodišnjeg upravnika Podružnice „Građenje, mehanizacija i održavanje“ Bosanski Petrovac Esada Družića.  Esad Družić rođen je 1956. godine u Bosanskom Petrovcu gdje završio osnovnu i srednju školu nakon čega je u Zagrebu upisao Fakultet prometnih znanosti, smjer cestovni saobraćaj. Studij je okončao 1979. godine stekavši stručno zvanje inžinjera cestovnog saobraćaja. Neposredno po završetku studija zaposlio se u preduzeću ŠIPAD ''OŠTRELJ''  OOUR ''Autotransport '' Bosanski Petrovac na radno mjesto šefa saobraćaja. U istom preduzeću je obavljao jedno vrijeme i dužnost direktora. 


Logo Unsko - sanske šume ŠPD "Unsko - sanske šume"
Radnička bb, 77240 Bos. Krupa
T: + 387 (0)37 476 901
F: + 387 (0)37 476 929
[email protected]
Cjenovnik

Obrasci za prijavu

VII Šumarijada FBiH 2021Rječnik šumarskih pojmova
Procedura pravedne
kompezacije