LICITACIJA ZA PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA I OSTALIH NEDRVNIH ŠUMSKIH PROIZVODA

22.11.0202. - Referent informisanja
Na osnovu člana 8., 9., 10. i 11. Procedure o privremenom oduzimanje (zapljeni), lagerovanju i licitaciji zapljenjenih drvnih sortimenata i ostalih nedrvnih šumskih proizvoda ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o. Bosanska Krupa 2021. godine, Cjenovnika za prodaju roba i usluga ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o. Bosanska Krupa 22.11.2021., komisija pokreće postupak prodaje Licitacije koju možete preuzeti ovdje.

LICITACIJA ZA PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA I OSTALIH NEDRVNIH ŠUMSKIH PROIZVODA

17.11.2021. - Referent informisanja
Na osnovu člana 8., 9., 10. i 11. Procedure o privremenom oduzimanje (zapljeni), lagerovanju i licitaciji zapljenjenih drvnih sortimenata i ostalih nedrvnih šumskih proizvoda ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o. Bosanska Krupa 2021. godine, Cjenovnika za prodaju roba i usluga ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o. Bosanska Krupa 17.11.2021., komisija pokreće postupak prodaje Licitacije koju možete preuzeti ovdje.

LICITACIJA ZA PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA I OSTALIH NEDRVNIH ŠUMSKIH PROIZVODA

16.11.2021. - Referent informisanja
Na osnovu člana 8., 9., 10. i 11. Procedure o privremenom oduzimanje (zapljeni), lagerovanju i licitaciji zapljenjenih drvnih sortimenata i ostalih nedrvnih šumskih proizvoda ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o. Bosanska Krupa 2021. godine, Cjenovnika za prodaju roba i usluga ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o. Bosanska Krupa 16.11.2021., komisija pokreće postupak prodaje Licitacije koju možete preuzeti ovdje.

Javni oglas za prijem radnika u radni odnos

15.11.2021. - Referent informisanja
Na osnovu člana 65. Statuta ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o. Bosanska Krupa, člana 13 i 23 Pravilnika o radu ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o. Bosanska Krupa i Odluke o raspisivanju oglasa broj: 01-3192/21 od 02.11.2021. godine, ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o. Bosanska Krupa raspisuje Javni oglas za prijem pripravnika koji možete preuzeti ovdje.

Javni oglas za prijem radnika u radni odnos

15.11.2021. - Referent informisanja
Na osnovu člana 65. Statuta ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o. Bosanska Krupa, člana 20a stav (1) i (2) Zakona o radu FBiH ("Službene novine FBiH" broj: 26/16 i 89/18), člana 13. Pravilnika o radu ŠPD "Unsko - sanske šume" d.o.o. Bosanska Krupa, Odluke o raspisivanju javnog oglasa broj: 021-3191-1/21 od 02.11.2021. o Odluke o izmjeni Odluke o raspisivanju javnog oglasa broj: 021-3191-2/21 od 08.11.2021. godine, ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o. Bos. Krupa raspisuje Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme koji možete preuzeti ovdje.

Logo Unsko - sanske šume ŠPD "Unsko - sanske šume"
Radnička bb, 77240 Bos. Krupa
T: + 387 (0)37 476 901
F: + 387 (0)37 476 929
[email protected]
Cjenovnik

Obrasci za prijavu

VII Šumarijada FBiH 2021


Licitacije / Nabavke






Rječnik šumarskih pojmova
Procedura pravedne
kompezacije