Kadrovi


ŠPD "Unsko-sanske šume" djeluje preko svojih poslovnih jedinica, šumskih uprava koje pokrivaju općine na čitavom U/S kantonu.

Na dan 23.02.2012. preduzeće broji 555 zaposlenih, što ga čini najvećim na U/S kantonu po broju zaposlenih, kao i po ostvarenom prihodu.

Logo Unsko - sanske šume ŠPD "Unsko - sanske šume"
Radnička bb, 77240 Bos. Krupa
T: + 387 (0)37 476 901
F: + 387 (0)37 476 929
[email protected]
Cjenovnik

Licitacije / Nabavke


Rječnik šumarskih pojmova
Procedura pravedne
kompezacije