LISTA NACIONALNIH SPOMENIKA BOSNE I HERCEGOVINE NA PODRUČJU USK


-          43. Arheološko područje – ostaci srednjovijekovne crkve i nekropola sa stećcima na lokalitetu Crkvina u Koluniću, općina Bosanski Petrovac,

-          62. Arheološko područje – Ripač kod Bihaća, općina Bihać,

-          130. Graditeljska cjelina - Džamija Zagrad sa haremom u Velikoj Kladuši,

-          134. Graditeljska cjelina - Fethija Džamija (crkva sv. Antonija do 1592. godine) sa haremom, devet grobnih ploča i natpisima u Bihaću,

-          145. Graditeljska cjelina - Gradska džamija sa haremom u Velikoj Kladuši,

-          178. Graditeljska cjelina – Musalla sa grebljem u Kamengradu, općina Sanski Most,

-          212. Graditeljska cjelina – Spomen-kompleks Šušnjar, sanski Most,

-          220. Graditeljska cjelina – Stara drvena džamija u Bužimu,

-          227. Graditeljska cjelina – Stari grad Bijela Stijena u Stijeni, općina Cazin,

-          229. Graditeljska cjelina – Stari grad Bužim u Bužimu,

-          230. Graditeljska cjelina – Stari grad Cazin s džasmijom, općina Cazin,

-          234. Graditeljska cjelina – Stari grad Jezerski u Jezerskom, općina Bosanska krupa,

-          236. Graditeljska cjelina – Stari grad Ključ u Ključu,

-          239. Graditeljska cjelina – Stari grad Ostrožac, općina Cazin,

-          258. Graditeljska cjelina – Utvrda Vrnograč u Vrnograču, općina Velika Kladuša,

-          259. Graditeljska cjelina – Utvrđeni grad Podzvizd, općina Velika Kladuša,

-          264. Graditeljska cjelina – Zgrada Klostera (Samostan i škola časnih sestara Klanateljica Krvi Kristove i Zgrada I zasjedanja AVNOJ-a /Muzej AVNOJ-a/) u Bihaću,

-          265. Graditeljska cjelina – Župna crkva sv. Ante Padovanskog sa grobnicom bihaćkog plemstva (grobnica hrvatskih velikaša) u Bihaću,

-          291. Grobljanska cjelina – Kajtazovića nišani, Donja Lučka, Cazin,

-          308. Historijska cjelina – Stari grad Bjelaj (Bilaj) u Bjelaju, općina Bosanski Petrovac,

-          339. Historijska građevina – Kapetanova kula u Bihaću,

-          351. Historijska građevina – Kuća Ibre Alagića u Cazinu,

-          356. Historijska građevina – Kuća Nurije Pozderca (Kuća porodice Pozderac) u Cazinu,

-          397. Historijska građevina – Stara džamija u Lubardi, općina Bužim,

-          402. Historijska građevina – Stari grad Rmanj u Martin –Brodu, ostaci kule i zidova, općina Bihać,

-          405. Historijska građevina – Turbe – Mauzolej u Bihaću,

-          428. Historijska građevina – Zgrada stare željezničke stanice, općina Sanski Most,

-          443.  Historijski spomenik – Crkva svetog Velikomučenika Georgija u Velikoj Kladuši,

-          467. Historijski spomenik – zgrada II zasjedanja ZAVNOBIH-a u Sanskom Mostu,

-          483. Historijski spomenik – Most u Starom Majdanu (poznat kao Rimski most), općina Sanski Most,

-          488. Historijski spomenik – Partizanski – Titov voz na Oštrelju, općina Bosanski Petrovac,

-          514. Historijsko područje – Harem džamije Trnovi, polje, općina Velika Kladuša,

-          524. Historijsko područje – harem u Grahovu, općina Velika Kladuša,

-          525. Historijsko područje – Harem u Šabićima, općina Velika Kladuša,

-          527. Historijsko područje – Jevrejsko groblje u Bihaću,

-          638. Historijsko područje – Ostrovica – Ostrovački grad, općina Bihać,

-          640. Historijsko područje – prahistorijska gradina, srednjovjekovni i osmanski grad Sokolac u selu Sokolac, općina Bihać,

-          654. Historijsko područje – Stari grad Kamengrad, općina Sanski Most,

-          655. Historijsko područje – Stari grad Kamičak, Ključ,

-          663. Historijsko područje – Stari grad Todorovo (Novigrad) i džamija u Todorovu, općina Velika Kladuša,

-          672. Historijsko područje – Tvrđava u Bosanskoj Krupi,

-          678. Industrijska graditeljska cjelina hidroelektrane (Male HE „Bihać“ ili HE Jarak ili HE Kanal Una) na Jarku u Bihaću,

-          684. Kulturni pejzaž – Dabarska pećina, općina Sanski Most,

-          686. Kulturni pejzaž – Hrustovačka pećina, općina Sanski most,

-          689. Kulturni pejzaž – Spomen-park žrtava fašističkog terora Garavice, općina Bihać,

-          720. Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – Srpski pravoslavni manastir Rmanj sa ostacima originalnih fresaka u Martin –Brodu, općina Bihać,

-          729. Mjesto i ostaci historijske građevine – Filijalna crkva Blažene djevice Marije u Bosanskoj Krupi,

-          738, Mjesto i ostaci historijske građevine konaka u Bihaću,

-          749. Prirodno graditeljska cjelina – Kula Radetina sa prirodnim naslijeđem, općina Cazin,

-          761. Pokretno dobro – „Ploča desne bočne japodske kamene urne“ iz Golubića, općina Bihać,

-          767. Pokretno dobro – Kameni reljef sa figurom muškarca, općina Bihać,

-          768.  Pokretno dobro – Kameni reljef sa grbom grada Bihaća, općina Bihać,

-          777. Pokretno dobro – Ulomak kamene japodske urne sa predstavom japodskih konjanika iz Založja, općina Bihać,

-          778. Pokretno dobro – Umjetnička zbirka Damirke i Envera Mulabdića u Bihaću,

-          780. Pokretno dobro – Zavičajna zbirka Boška Karanovića, smještena u Centru za kulturu, obrazovanje i informisanje u Bosanskoj Krupi,

-          787. Pokretno dobro – Zbirka umjetničkih djela Dževada Hoze u Muzeju Unsko-sanskog kantona u Bihaću,

-          788. Pokretno dobro – Zbirka umjetničkih dijela i lišnih predmeta Jovana Bijelića, Bosanski Petrovac,

-          789. Pokretno dobro – Zbirka umjetničkih djela Jovana Bijelića u Muzeju Unsko-sanskog kantona u Bihaću,

 

Ukupno 58 objekata koji su evidentirani na našem kantonu.

Logo Unsko - sanske šume ŠPD "Unsko - sanske šume"
Radnička bb, 77240 Bos. Krupa
T: + 387 (0)37 476 901
F: + 387 (0)37 476 929
[email protected]
Cjenovnik

Licitacije / Nabavke


Rječnik šumarskih pojmova
Procedura pravedne
kompezacije