LISTA UGROŽENIH NACIONALNIH SPOMENIKA BIH NA PODRUČJU USK


-          7. Arheološko područje Ripač kod Bihaća – unutar zaštićenog područja vrši se nezakonita izgradnja objekata;

-          12. Graditeljska cjelina – Stari grad Bužim u Bužimu – ugrožen nepoduzimanjem hitnih mjera zaštite od daljnjeg propadanja;

-          38. Historijsko područje – Stari grad Kamengrad, općina Sanski Most – objekat djelimično pokriven samoniklim rastinjem, ugrožen je uslijed neodržavanja što uzrokuje trajni gubitak dijelova objekta;

-          49. Historijsko područje – Stari grad Todorovo (Novigrad) i džamija u Todorovu, općina Velika Kladuša – dobro ugroženo nedostatkom redovitog održavanja, nestajanjem struktura (Stari grad) i izloženosti atmorsferskim utjecajima (nepostojanje krova i postojanje vegetacije na objektu džamije);

-          50. Graditeljska cjelina – Utvrda Vrnograč u Vrnograču, općina Velika Kladuša – ugrožena samoniklom vegetacijom i neodržavanjem što uzrokuje gubitak dijelova cjeline;

-          75. Historijska građevina – Stari grad Rmanj u Martin Brodu, općina Bihać – ugrožen zbog dugotrajnog neodržavanja;

 

Ukupno 6 objekata koji su evidentirani na našem kantonu.

Logo Unsko - sanske šume ŠPD "Unsko - sanske šume"
Radnička bb, 77240 Bos. Krupa
T: + 387 (0)37 476 901
F: + 387 (0)37 476 929
[email protected]
Cjenovnik

Licitacije / Nabavke


Rječnik šumarskih pojmova
Procedura pravedne
kompezacije