PLAN RADA Člana tima za Sektor šumarstva


      1.      UVOD

 Plan rada člana tima za Sektor šumarstva,u daljem tekstu „Plan“ je propisan sljedećim aktima:

  • Ciljem 1,2 i 4 Antikorupcionog  programa ŠPD „Unsko-sanske šume“ doo Bosanska Krupa usvojen od strane Nadzornog  odbora odlukom broj:  011-7-10 /2014 od  27.02.2014. godine
  • Mjerama 1.7; 2.4; 4.4; 4,6;  i 4.7 i  tačkama Akcionog plana za  provođenje Antikorupcionog programa u ŠPD-u za period 2014 - 2016-ta godina, usvojen od strane Uprave Zaključkom broj: 021-1216-2/14 od 24.04.2014. godine i  prihvaćen od strane Nadzornog Odbora Zaključkom broj: 011-7-17/14, od 25.04.2014. godine.

  1.        PLAN RADA ČLANA TIMA ZA SEKTOR ŠUMARSTVA S ROKOVIMA IZVRŠENJA

U  nastavku se daje Plan aktivnosti s krajnjim rokovima izvršenja za svaku  radnju kako slijedi:

Redni broj

Naziv aktivnosti

Krajnji rok izvršenja

Izrada  Plana za tekuću godinu

30.06.2014.

Potpisivanje Izjave o povjerljivosti i nepristranosti            (Prihvatanje pravilnika o tajnosti – ukoliko bude donesen)

Kraj januara tekuće godine  počev od 2015. godine

Internim aktima definisati raspodjelu drvnih sortimenata

30.12.2014.

Redovite kontrole klasiranja ŠDS od strane poslovođa, tehnički kontrolora, pomoćnika upravnika i upravnika

30.12.2015.

Unaprijediti i pojačati kontrole i to u:

-          Planiranju

-          Pripremi proizvodnje (poslovi doznake stabala za sječu i izrada izvedbenih projekata)

-          Proizvodnji (sječa i izrada drvnih sortimenata)

-          Klasiranje drvnih sortimenata

-          Otpremi,transportu i

-          Prodaji  drvnih sortimenata

31.12.2015.

Moguće šeme krađa.tipovi ilegalnih aktivnosti i način njihovog sprečavanja:

-          ilegalne (nezakonite sječe)

-          Krijumčarenje drveta

-          Protivzakonita prerada drveta

-          Šumokradice

 

30.06.2016.

Uvođenje naprednog integralnog informacionog sistema Npr. Bar.kod za osiguranje sljedivosti ŠDS u svim fazama od sječe do otpreme i transporta ŠDS.

31.12.2016.

Detaljna razrada  plana po godinama i konkretnim aktivnostima

31.12.2014.

Izrada i dostava Upravi Društva redovnog godišnjeg izvještaja

30.01.svake godine

Razrada detaljnih aktivnosti u skladu  sa predloženim planom uslijediće  do kraja godine.  

Plan rada prihvaćen Zaključkom Uprave broj: 021-1816-2/14 od 19.06.2014.godine

Logo Unsko - sanske šume ŠPD "Unsko - sanske šume"
Radnička bb, 77240 Bos. Krupa
T: + 387 (0)37 476 901
F: + 387 (0)37 476 929
[email protected]
Cjenovnik

Licitacije / Nabavke


Rječnik šumarskih pojmova
Procedura pravedne
kompezacije