Šumska uprava Sanski Most


Upravnik: Šefkija Jusović dipl.ing.šum.
Podružnica «ŠUMARIJA» Sanski Most
ul. Aleja Šehida bb, Sanski Most
T: + 387 (0)37 686 155
F: + 387 (0)37 689 031
[email protected]
Podružnica «ŠUMARIJA» Sanski Most je ovlaštena za:
  •  uzgoj i zaštitu šuma
  • iskorištavanje i promet svim produktima šuma i šumskog zemljišta
  • održavanje šumskih komunikacija
  • zaštita, održavanje i unapređivanje općekorisnih funkcija šuma
  • upravljanje zaštićenim područjima i šumama i šumakim zemljištem posebne namjene
  • uzgoj i korištenje divljači.
Logo Unsko - sanske šume ŠPD "Unsko - sanske šume"
Radnička bb, 77240 Bos. Krupa
T: + 387 (0)37 476 901
F: + 387 (0)37 476 929
[email protected]
Cjenovnik

Licitacije / Nabavke


Rječnik šumarskih pojmova
Procedura pravedne
kompezacije