Suha trava je nečiji dom, ne palite je!

Napisano od strane

Početak proljeća i dolazak toplijih dana, sa sobom uvijek nosi opasnost od šumskih i drugih požara. Prilikom čišćenja imanja, ljudi obično spaljuju organski otpad,  usljed čega zbog ljudske nepažnje dolazi do nekontrolisanog širenja vatre i izbijanja požara. Šumski požari veoma loše utiču na ekosistem a pričinjavaju i ogromne štete koje se često procjenjuju milionima. U požarima teško stradavaju biljke i hiljade životinja. Zato, kad hoćete da zapalite suhu travu ili drugo rastinje, sjetite se da je ona nečiji dom i da ćete uzrokovati smrt nedužnih stvorenja koja tu žive.  
 

Izazivanje šumskih požara je krivično djelo koje podliježe strogim kaznama. U članu 317 Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, jasno je navedeno da ko izazove šumski požar zbog kojeg nastupi šteta većih razmjera ili istovremeno izazove više šumskih požara, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do osam godina. Istim krivičnim zakonom, za osobu koja izazove požar u zaštićenoj šumi, nacionalnom parku, voćnjaku ili drugoj šumi posebne namjene ili u žitnom polju, predviđena je kazna zatvora od dvije do 12 godina. Osoba koja nehotično izazove šumski ili drugi požar, također,  kaznit će se novčanom ili kaznom zatvora u trajanju do tri godine.

Apelujemo na sve građane Bosne i Hercegovine da pripaze na svoje postupke koji mogu izazvati šumske požare, koji im ne mogu donijeti nikakvo dobro, nego samo štetu.

J.G

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.