U budžet USK-a i općina izdvojeno 1.876.129 KM na ime Naknade za korištenje državnih šuma

Napisano od strane

U bužet USK-a i općina izdvojeno  1.876.129 KM na ime Naknade za korištenje državnih šumaZakonom o šumama USK-a (član 67.) utvrđena je obaveza korisnika šuma da plaća naknadu za korištenje šuma i da se ista uplaćuje tromjesečno u roko 30 dana po isteku tromjesečja. Naknada za korištenje šuma se obračunava po stopi 9% od prihoda utvrđenog na osnovu ostvarene količine sječe drvnih sortimenata računajući cijene drveta na panju u skladu s Cjenovnikom ŠPD-a. Uplata obračunate naknade za korištenje šuma vrši se 4% u budžet USK-a a 5% u namjenski fond lokalne zajednice odnosno općine. Na osnovu zaprimljenih podataka o ostvarenoj sječi drvnih sortimenata po općinama utvrđena je ukupna naknada za korištenje šuma za 2014. godinu u ukupnom iznosu 1.876.129 KM.
Zakonom o šumama USK-a (član 67.) utvrđena je obaveza korisnika šuma da plaća naknadu za korištenje šuma i da se ista uplaćuje tromjesečno u roko 30 dana po isteku tromjesečja. Naknada za korištenje šuma se obračunava po stopi 9% od prihoda utvrđenog na osnovu ostvarene količine sječe drvnih sortimenata računajući cijene drveta na panju u skladu s Cjenovnikom ŠPD-a. Uplata obračunate naknade za korištenje šuma vrši se 4% u budžet USK-a a 5% u namjenski fond lokalne zajednice odnosno općine. Na osnovu zaprimljenih podataka o ostvarenoj sječi drvnih sortimenata po općinama utvrđena je ukupna naknada za korištenje šuma za 2014. godinu u ukupnom iznosu 1.876.129 KM.

Ove obaveze ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa uredno izmiruje svake godine. Samo za prvih devet mjeseci 2014. godine, ŠPD je na ime naknade za korištenje državnih šuma u budžete općina i USK-a uplatio 1.426.185 KM od čega 633.859 KM u budžet Unsko-sanskog kantona i 792.326 KM u budžete općina.
Po općinama izvršene su sljedeće uplate na osnovu naknade za korištenje državnih šuma: Bihać 136.390 KM, Bosanska Krupa 111.696 KM, Bosanski Petrovac 303.034 KM, Bužim 9.436 KM, Cazin 3.768 KM, Ključ 41.979 KM, Sanski Most 184.935 KM i Velika Kladuša 1.088 KM. Preostali iznos za period oktobar-decembar 2014. godine u iznosu od 449.944 KM ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa uplaćen je krajem januara ove godine u skladu sa Zakonom o šumama USK-a.

U vezi izdvajanja koja Unsko-sanske šume uplaćuju Kantonu i općinama pitali smo direktora ŠPD-a Đevada Muslimovića koji je naglasio da uprkos svim izdvajanjima koja ŠPD vrši za dobrobit cjelokupnog društva, postoje mnogi koji prema nama imaju samo negativne kritike i koji na dobre stvari koje činimo uopće ne obraćaju pažnju. „Preporučio bih im da se raspitaju koliko ostala Šumsko-privredna društva u Federaciji BiH izdvajaju u budžete općina i kantona i da rezultate uporede sa našim izdvajanjima. Dok se drugi diče sa izdvojenih dvadeset hiljada maraka mi u budžet općina i USK izdvajamo bliže dva miliona maraka godišnje i pojedinci to opet ne vide ili ne žele vidjeti“ rekao je Đevad Muslimović direktor/predsjednik Uprave ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa.

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.