U svijetu obiljeŠ¾en 5. juni, Dan zaštite okoliša

Napisano od strane

„Unsko-sanske šume“ čuvari okoliša


Odlukom Generalne skupštine UN-a od 1972. godine u cijelom svijetu 5.juni obilježava se kao Dan zaštite okoliša.  Na ovaj datum provode se brojne aktivnosti i kampanje, s ciljem da se skrene pažnja javnosti na brojne ekološke probleme i potrebu očuvanja okoliša. Javnost je veoma značajan faktor u gotovo svim aktivnostima koje se provode tim povodom a koje propagiraju odgovorniji odnos prema okruženju. U pomenute aktivnosti se jednako uključeni i vladin i nevladin sektor.

Svjetski dan zaštite životne sredine 5. juni svake godine obilježava se u više od 100 zemalja. Ovaj događaj koristi se kao jedan od glavnih način kroz koji organizacija UN širom svijeta razvija svijest o životnoj sredini i podstiče političku pažnju i akciju na unapređenje kvalitete životne sredine. Prilike su to i veće mogućnosti za potpisivanje i ratificiranje međunarodnih konvencija o okolišu.

ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa svake godine na prigodan način doprinosi obilježavanju Dana zaštite okoliša,  ali ova društveno odgovorna kompanija, koja već decenijama uspješno gazduje državnim šumama na prostoru USK, kroz redovne planske aktivnosti, tokom cijele godine aktivno radi na zaštiti šuma i očuvanju okoline

 

Cilj razvoj ekološke svijesti

Svjetski dan zaštite okoliša je globalni događaj i obilježava se na svim kontinentima. Ovaj dan se obilježava brojnim aktivnostima kao što su stručni i naučni skupovi, aktivnosti na lokalnom nivou kao što su šetnje, sadnja drveća, vožnje biciklima, prigodni koncerti, izložbe likovnih ostvarenja, festivali, takmičenja u školama i slično. I mediji su značajan dio ovih događaja, moglo bih se reći sa imaju i ključnu ulogu u podizanju informiranosti i svijesti javnosti u vezi sa pitanjima zaštite okoliša.

Svjetski dan zaštite okoliša, 5. juni, prilika je za motivaciju pojedinaca, organizacija i poduzeća da preuzmu pozitivne korake u zaštiti životne sredine u svojim domovima, školama i radnim mjestima, usvajanja načina života u skladu sa prirodnom okolinom. Na ovaj način skreće se pažnja na posljedice pojedinih ljudskih aktivnosti koje ugrožavaju život na planeti, kao što su zagađenje vazduha, voda uništavanje šuma, nestanak velikog broja vrsta i drugo, kako bi se stimulisao razvoj ekološke svijesti ljudi.

Želja i misija zaštitara okoliša je ohrabriti sve ljude da poduzmu konkretne korake prema ostvarivanju zelenijeg i čišćeg planeta. Mogućnosti su brojne počevši od korišćenja javnog prijevoza umjesto vlastitog automobila, recikliranja otpada, sadnje drveća, čišćenja bližeg i šireg okoliša. Od velikih kompanija zahtijevaju da se prema okolišu odnose odgovornije jer su upravo one jedan od većih zagađivača životne sredine.   

Šumsko-privredno društvo „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa, poduzeće je koje decenijama uspješno gazduje državnim šumama na području Unsko-sanskog kantona. Svake godine na prigodan način daju doprisno obilježavanju 5. juna, Dana zaštite okoliša. Međutim kao odgovorna kompanija „Unsko-sanske šume“ kroz redovne planske aktivnosti tokom cijele godine rade na zaštiti šuma ali i sveukupnog okoliša. ÄŒesto su nosioci brojnih  ekoloških akcija, ili na neki drugi način učestvuju u realizaciji istih čiji je osnovni cilj  zaštita životne sredine. U tom pravcu djelovat će i ubuduće. I ovom prilikom iz ŠPD-a apeluju na sve pojedince, organizacije i poduzeća da se uključe i daju doprinos na očuvanju životne sredine.

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.