Šumarske radionice

Napisano od strane

Šumarske radioniceŠPD „Unsko – sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa pokrenule su pogon zbrinjavanja radnika sa umanjenom sposobnošću uokviru novoosnovane Šumarske radionice. Cilj programa je da radnici koji imaju manje ili veće fizičke nedostatke, invaliditet, oslobode težih poslova. Ovim programom obuhvaćeno je 28 radnika raspoređenih po podružnicama na području djelovanja ŠPD-a. Zahvaljujući menadžmentu preduzeća napravljen je program koji je organizaciono vezan za Sektor za ekologiju i upravljanje zaštitom šuma. …

ŠPD „Unsko – sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa pokrenule su pogon zbrinjavanja radnika sa umanjenom sposobnošću uokviru novoosnovane Šumarske radionice. Cilj programa je da radnici koji imaju manje ili veće fizičke nedostatke, invaliditet, oslobode težih poslova. Ovim programom obuhvaćeno je 28 radnika raspoređenih po podružnicama na području djelovanja ŠPD-a. Zahvaljujući menadžmentu preduzeća napravljen je program koji je organizaciono vezan za Sektor za ekologiju i upravljanje zaštitom šuma. U tom cilju počela je izgradnja stolarske radionice u Bosanskoj Krupi, za koju je u toku nabavka alata i strojeva. Obilježavanje puteva, jednoobraznost etiketiranje prirodnih znamenitosti i objekata u šumi, zaštita vodotokova i izvorišta, samo su neke od poslova kojim će se baviti ovi radnici. Također i sve šumske oznake i natpisi ovdje će se izrađivati. Ovo je još jedan dokaz da ŠPD USŠ vode nesebičnu brigu o svim radnicima.

Prvih proljetnih dana počeli su terenski radovi u okviru Sektora pripreme proizvodnje, plana analize i investicija i Sektora uređivanja šuma. Pred ovim granama šumarstva, kao i uslužnim djelatnostima u procesu podmlađivanja, njegovanja, oblikovanja i iskorištavanja šuma, predstoji obiman posao.
U visokim šumama doznake će obavljati trinaest inžinjera šumarstva i deset šumarskih tehničara za doznaku izdanačkih šuma. Trenutno se radi na obilježavanju granica odjela na području ŠU Drvar i Bosanski Petrovac.

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.