Šumske krađe i nelegalne sječe i dalje prisutne

Napisano od strane

Šumske krađe i nelegalne sječe i dalje prisutneUprkos velikim naporima koje ŠPD «Unsko-sanske šume» d.o.o. Bos.Krupa poduzima na čuvanju i zaštiti šuma, bespravne sječe, krađe, nelegalan promet i šumski požari i dalje su prisutni na području USK-a. Samo u 2005.godini, na području kojim gazduje ŠPD evidentirana je šteta od 2.477 m3 svih drvnih sortimenata čija ukupna vrijednost iznosi 158.927,00 KM.
Zaposlenici koji su raspoređeni na čuvanju i zaštiti šuma podnijeli su 657 prekršajnih i 249 krivičnih prijeva. Od ovog, alarmantnog broja, nadležni sudski organi donijeli su presude za svega 23 prekršajne i 36 krivičnih prijava a naplaćena odšteta iznosi 9.540,30 KM. Razlog zbog kojeg se podnešene prijave sporo rješavaju za nas su nepoznati, međutim ono što je poznato je da se neažurnost sudova negativno odražava na počinioce koji i dalje nastavljaju sa starom praksom.

Tokom prošle godine ŠPD je u zaštiti šuma od bespravnih sječa više puta zahtijevalo asistenciju pripadnika policjskih uprava sa područja USK-a, a nekoliko akcija je provedeno uz učešće EUFOR-a. Šumske štete u prvih pet mjeseci ove godine procijenjene su na 633,71 m3 svih drvnih sortimenata i 17.360 sadnica što iznosi 42.664,00 KM. Protiv počinioca je podnešeno 240 prijava od čega je 185 za učinjeni prekršaj i 55 za krivično djelo. Po ovim prijavama sudovi još nisu donijeli presude. Najugroženije područje na Unsko-sanskom kantonu, kad su u pitanju bespravne sječe i krađe drvnih sortimanata, je tromeđa općina Bosanski Petrovac-Bosanska Krupa-Bihać gdje šumokradice kombinuju bespravnu sječu pored saobraćajnica sa krađom drveta sa međustovarišta. Ovo područje obuhvata naseljena mjesta Krnjeušu, Risovu gredu te radilišta u Bjelajskim uvalama, Hrgaru i dijelu Osječenice. Kako navodi šef Odjeljenja interne kontrole Esad Mešić, ovdje djeluju dobro organizovane grupe koje vrše krađu prilagođenim prevoznim sredstvima, obično kombi vozilima, koja nisu registrovana ali posjeduju nevažeće ili probne tablice.

Prilikom izvršenja nezakonitih radnji koriste i luksuzne automobile za prevoz prethodnice, mobilne telefone te motorne pile. Grupe šumokradica dobro su poznate. Zaposlenici ŠPD-a kao i policija su protiv njih podnijeli na desetine prijava a izuzete su im i veće količine drvnih sortimenata.
Drugo najugroženije područje je međuentitetska linija razgraničenja sa RS-om a odnosi se na dio teritorija općina Ključ i Sanski Most.
U spriječavanju nelegalnih radnji na ovim područjima dodatno su mobilisani zaposlenici ŠPD-a a ostvarena je saradnja sa zaposlenim u šumarijma preduzeća Srpske šume, policijom USK i susjednih općina RS, Kantonalnom upravom za šumarstvo te pripadnicima DGS i EUFOR-a.
Treće najugroženije područje na kom se dešavaju šumske krađe i bespravna sječa je brdo Gomila koje se nalazi između općina Cazin i Bosanska Krupa. Na ovom području nalazi se određen broj zadružnih i šuma u privatnom vlasništvu što pogoduje problemu bespravnih sječa i šumskih krađa. I pored svih nastojanja, Šumsko-privredno društvo «Unsko-sanske šume» d.o.o. Bos. Krupa ne uspijeva riješiti problem šumskih požara, bespravnih sječa i šumskih krađa , a sudeći po svemu, jedan od osnovnih razloga leži u neažurnosti sudova.

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.