Unsko-sanske šume spremno očekuju certifikatora

Napisano od strane

U četvrtak 18.januara 2018. godine u Bosanskom Petrovcu održan je sastanak timova za certificiranje podružnica/Pogona  sa Timom za certificiranje ŠPD-a i koordinatorima za izradu vizuelnog identiteta ŠPD-a. Nakon što su razmotrili i usvojili zapisnik sa prethodnog sastanka, članovi timova za certificiranje posvetili su posebnu pažnju pripremi za godišnji nadzor certifikatora, koji bi se trebao izvršiti tokom ove godine. U okviru ove tačke,  posebna pažnja posvećena je usklađenosti načina gospodarenja šumama na području kojim gospodari ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa sa zahtjevima certifikatora. 


Dalje je analizirana  saradnja ŠPD-a sa interesnim grupama na području USK-a, a razmatrana je i priprema različitih vidova edukacije za zaposlenike ŠPD-a. ÄŒlanovi timova za certificiranje razgovarali su i o monitoringu  šuma visoke zaštitne vrijednosti, vođenju različitih evidencija kao i izradi vizuelnog identiteta ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa. Nakon što su pažljivo razmotrili i prodiskutovali o svim tačkama dnevnog reda, članovi timova za certificiranje konstatovali su da su zaposlenici i rukovodioci ŠPD-a, tokom proteklog perioda poduzimali sve neophodne mjere,  kako bi potvrdili da Unsko-sanske šume opravdano nose  zvanje najboljeg šumsko-privrednog društva u Bosni i Hercegovini. Zaključeno je još da su izvršene sve neophodne aktivnosti za godišnju kontrolu certificiranja koja će, nadamo se, ponovo pokazati da Unsko-sanske šume kvalitetno i savjesno gospodare državnim šumama koje su im povjerene.  

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.