Unsko-sanske šume obilježavaju Svjetski dan šuma

Napisano od strane

Unsko-sanske šume obilježavaju Svjetski dan šumaSvjetski dan zaštite šuma u svijetu se obilježava se 21. marta na prvi dan proljeća s ciljem da se ukaže na ogroman značaj šuma i potrebu njihovog očuvanja. Bosna i Hercegovina, a posebno Unsko-sanski kanton obiluju prostranim šumskim predjelima na kojima se pružaju mnoge očuvane šume, što predstavlja veliko bogatstvo u ekološkom, društvenom i privrednom smislu. Među brojnim institucijama i organizacijama koje su obilježile Međunarodni dan šuma svrstalo se i Šumsko-privredno društvo “Unsko-sanske šume” iz Bosanske Krupe, koje su pokrenule niz akcija pošumljavanja, čišćenja i simboličnog zasađivanja sadnica po gradskim parkovima, krugovima škola i drugim prigodnim površinama.
Svjetski dan zaštite šuma u svijetu se obilježava se 21. marta na prvi dan proljeća s ciljem da se ukaže na ogroman značaj šuma i potrebu njihovog očuvanja. Bosna i Hercegovina, a posebno Unsko-sanski kanton obiluju prostranim šumskim predjelima na kojima se pružaju mnoge očuvane šume, što predstavlja veliko bogatstvo u ekološkom, društvenom i privrednom smislu. Među brojnim institucijama i organizacijama koje su obilježile Međunarodni dan šuma svrstalo se i Šumsko-privredno društvo “Unsko-sanske šume” iz Bosanske Krupe, koje su pokrenule niz akcija pošumljavanja, čišćenja i simboličnog zasađivanja sadnica po gradskim parkovima, krugovima škola i drugim prigodnim površinama. Jedna od ovakvih akcija obilježavanja Svjetskog dana šuma provedena je u Bosanskom Petrovcu, gdje su uposlenici ovdašnje Podružnice „Šumarija“ u Gradskom parku upriličile simbolično zasađivanje dvadesetak sadnica hortikulturnih vrsta.

Pored akcije simboličnog zasađivanja sadnica u Gradskom parku, u sklopu obilježavanja Svjetskog dana šuma u Bosanskom Petrovcu, upriličen je i izlet na planinu Oštrelj sa članovima ekološke sekcije Osnovne škole Ahmet Hromadžić. Ovom prilikom pomoćnik upravnika Podružnice „Šumarija“ Bosanski Petrovac mr. Haris Mešić prisutnim učenicima održao je predavanje o šumama i njihovom značaju. Vrijedi napomenuti još da će u okviru obilježavanja Međunarodnog dana šuma, Podružnica „Šumarija“ Bosanski Petrovac, u narednim danima, izvršiti pošumljavanja u saradnji sa Osnovnom školom „Ahmet Hromadžić“ i Šumarsko-tehničkom školom iz Bosanskog Petrovca te sportskim kolektivima. Slične akcije provodiće se i u ostalim podružnicama ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa.

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.