Uprava Š PD-a odrŠ¾ala sastanak sa izvođačima radova

Napisano od strane

U prostorijama Direkcije ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o u  Bosanskoj Krupi u utorak 26. decembra 2017. godine održan je sastanak Uprave ŠPD-a i izvođača radova, vršioca usluga sječe,  izvoza i iznosa šumskih drvnih sortuimenata.  Sastanak je održan na kraju tekuće poslovne godine s ciljem da se sumiraju postignuti rezultati  i ukaže na probleme sa kojima su se susretali izvođači radova u vršenju svojih obaveza. Većina poslova vezanih za proces proizvodnje u Unsko-sanskim šumama realizuje se uz angažman izvođača radova. 

Osnovni problem sa kojim se susreću izvođači radova angažovani u ŠPD-u je nedostatak radnika kvalifikovanih za rad na sječi i izvozu drvnih sortimenata, jer je u posljednje vrijeme primjetan sve češći odlazak radno sposobnih ljudi na rad u inostranstvo. Izvođači radova, vršioci usluga sječe, izvoza i iznosa drvnih sortimenata koji su angažovani u ŠPD-u izrazili su zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom sa Upravom ŠPD-a, s obzirom da je ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa, svih ovih godina uredno izmirivalo svoje obaveze prema izvođačima. Kako je proizvodnja šumskih drvnih sortimenata specifična djelatnost koju često prate razni problemi i teškoće, izvođači radova koji su prisustvovali sastanku razmijenili su neka svoja  dosadašnja iskustva, a mogli su i čuti stručna mišljenja koja im mogu biti od izuzetne koristi kod prevazilaženja različitih problema.  ÄŒlanovi Uprave ŠPD-a, kao i izvođači radova angažovani u ŠPD-u izrazili su nadu da će njihova saradnja u narednom periodu biti nastavljena na obostranu korist i zadovoljstvo. 

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.