Uspješno relizovana proizvodnja u 2007. godini

Napisano od strane

Uspješno relizovana proizvodnja u 2007. godiniUprkos lošijim vremenskim uslovima koji su u posljednja dva mjeseca ometali rad u šumarstvu, ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa uspjelo je izvršiti plan rada i poslovanja za 2007. godinu.
Uprkos lošijim vremenskim uslovima koji su u posljednja dva mjeseca ometali rad u šumarstvu, ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa uspjelo je izvršiti plan rada i poslovanja za 2007. godinu. Proizvodnja šumskih drvnih sortimenata za period januar-decembar 2007. godine popraćena je sa uspjehom. Faza sječe na nivou preduzeća realizovana je sa 100 %. Po podružnicama (šumarijama) ova faza izvršena je u sljedećim procentima:

– Podružnica «Šumarija» Bihać 102%
– Pogon gospodarenja za općinu Bosanska Krupa 98%
– Podružnica «Šumarija» Bosanski Petrovac 95%
– Podružnica «Šumarija» Cazin 177%
– Podružnica «Šumarija» Ključ 128%
– Podružnica «Šumarija» Sanski Most 95%

Izvoz-iznos drvnih sortimenata, na nivou ŠPD-a, realizovan je sa 101%. Po podružnicama, ova faza proizvodnje realizovana je u sljedećim procentima:

– Podružnica «Šumarija» Bihać 99%
– Pogon gospodarenja za općinu Bosanska Krupa 97%
– Podružnica «Šumarija» Bosanski Petrovac 98%
– Podružnica «Šumarija» Cazin 170%
– Podružnica «Šumarija» Ključ 130%
– Podružnica «Šumarija» Sanski Most 99%

Faza otpreme drvnih sortimanata, na nivou Preduzeća, realizovana je sa također sa 101%. Procent izvršenje otpreme po podružnicama izgleda ovako:

– Podružnica «Šumarija» Bihać 100%
– Pogon gospodarenja za općinu Bosanska Krupa 106%
– Podružnica «Šumarija» Bosanski Petrovac 93%
– Podružnica «Šumarija» Cazin 177%
– Podružnica «Šumarija» Ključ 132%
– Podružnica «Šumarija» Sanski Most 99%

Zalihe drvnih sortimanata na međustovarištu, na dan 31.12.2007. godine iznosile su 15.663 m3 i u odnosu na mjesec novembar prošle godine, uvećane su za 4.521 m3. Zalihe na šuma-panju iznose 15.788 m3 svih drvnih sortimenata i manje su za 2.266 m3 u odnosu na mjesec novembar 2007. godine.

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.