Čuvaj šume od požara

Napisano od strane

Čuvaj šume od požaraU 2005. godini na području Unsko-sanskog kantona registrirana su 93 šumska požara koji su zahvatili površinu od 443,52 hektara…
U 2005. godini na području Unsko-sanskog kantona registrirana su 93 šumska požara koji su zahvatili površinu od 443,52 hektara. U vatrenoj stihiji potpuno su uništene velike šumske površine a pričinjena šteta procjenjena na 963.251 KM. Pravu štetu nemoguće je ispravno procjeniti uzmemo li u obzir značaj šume za život i zdavlje ljudi. Vrijedi istaći činjenicu je jednom stablu da bi izraslo potreban prosječan ljudski vijek, a jednim nepromišljenim potezom uništi se za nekoliko trenutaka.

Skoro sve požare u prošloj godini uzrokovao je čovjek svojom nepažnjom prilikom čišćenja bašči i njiva. Napominjemo da je Zakonom o šumama zabranjeno paljenje vatre na udaljenosti manjoj od 150 metara od ivice šume te na terasama dalekovoda. Također, zabranjeno je spaljivanje bilo kakvog korova, biljnih otpadaka i drugih materijala na udaljenosti manjoj od 200 metara od ivice šume. Lica koja postupaju suprotno ovom zakonu podliježu kaznama u visini od 500 do 3000 KM, a na osnovu krivičnog zakona FbiH predviđa se kazna zatvora od tri mjeseca do tri godine za krivično djelo izazivanja opasnosti za život ljudi ili imovine. Ovom prilikom apelujemo na sve građane Unsko-sanskog kantona da svojim djelovanjem učestvuju u očuvanju šuma kao našeg najvećeg prirodnog bogatstva, te da svaki šumski požar prijave najbližoj vatrogasnoj jedinici odnosno policijskoj upravi.

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.