Izvršena njega prirodnog podmlatka i kestenovih mladika na površini od 10 hektara

02.09.2021. - Referent informisanja

ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa, od svog formiranja pa do danas, posebnu pažnju posvećuje izvođenju šumsko-uzgojnih radova. U ovoj godini, šumsko-uzgojni radovi na nivou preduzeća planirani su na površini od 5.119 hektara. Podizanje šuma u koje ubrajamo pripremu terena za pošumljavanje, pošumljavanje i popunjavanje planirani su na površini od 1.134,40 hektara. Mjere njege u koje spada proreda izdanačkih šuma, njega mladika i kultura planirani su na površini od 3.984,05 hektara, dok su ostale mjere u koje ubrajamo pripremu površina, kalemljenje i podsijavanje jele, planirane na površini od 0,80 hektara. Znatan dio šumsko-uzgojnih radova u fazi je realizacije, a za veći dio radova u koje ubrajamo pošumljavanja, popunjavanja i kalemljenja maruna, čeka se hladnije vrijeme i kraj vegetacije.

U izvođenju šumsko-uzgojnih radova posebno je aktivna Podružnica "Šumarija"  Cazin, koja posebnu pažnju pridaje podizanju i njezi šuma pitomog kestena. Od polovine augusta 2021. godine, desetak zaposlenika ove podružnice radilo je na njezi šuma u 29. odjelu Gospodarske jedinice „Glinica“, kojom prilikom su izvršili mjere njege mladika pitomog kestena na površini od preko dva hektara. Pored njege šuma pitomog kestena zaposlenici Podružnice "Šumarija" Cazin, posljednjih nekoliko dana izvršili su i mjere njege na prirodnom podmlatku u odjelu 40. Gospodarske jedinice „Baštra-Ćorkovača“ kojom prilikom je izvršena proreda na površini od osam hektara. U proljetnom dijelu zaposlenici ove podružnice izvršili su i kalemljenje maruna na površini od oko šest dunuma. Uzmemo li u obzir savjestan rad naših šumara, te činjenicu da je posljednje godine primjetan slab intenzitet napada štetnih agenasa na šume pitomog kestena, ostaje nada da će naše kestenove šume, ne samo opstati, već iz godine u godinu biti sve ljepše i bogatije.     
Podijeli: